Documentation of repository VNMU

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Нові надходження

 • Погорілий, Василь Васильович; Кукуруза, Юрій Петрович; Колісник, Петро Федорович; Герасименко, Володимир Володимирович; Комаров, Юрій Валентинович; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Kukuruza, Yurii Petrovych; Kolisnyk, Petro Fedorovych; Herasymenko, Volodymyr Volodymyrovych; Komarov, Yurii Valentynovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медичної вимірювальної техніки.
 • Погорілий, Василь Васильович; Кукуруза, Юрій Петрович; Колісник, Петро Федорович; Герасименко, Володимир Володимирович; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Kukuruza, Yurii Petrovych; Kolisnyk, Petro Fedorovych; Herasymenko, Volodymyr Volodymyrovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медичної техніки, зокрема до пристроїв контролю за станом постави і може бути використаний водіями для запобігання засинання під час керуванні транспортним засобом.
 • Жмур, Андрій Анатолійович; Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Саволюк, Сергій Іванович; Zhmur, Andrii Anatoliovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема, до хірургії, і стосується дренування сальникової сумки при гострому деструктивному панкреатиті із застосуванням волоконної оптики, може бути використаний при хірургічному лікуванні ...
 • Іванцов, Станіслав Миронович; Пушкар, Михайло Степанович; Ivantsov, Stanislav Myronovych; Pushkar, Mykhailo Stepanovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використаний для надання швидкої допомоги хворим.
 • Яворський, Павло Вацлавович; Мазорчук, Борис Федорович; Yavorskyi, Pavlo Vatslavovych; Mazorchuk, Borys Fedorovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема до акушерства, і може використовуватися для діагностики плацентарної гіпертензії.

Показати більше