Документация репозитория ВНМУ

Сообщества DSpace

Выберите сообщество для просмотра его коллекций

Нові надходження

 • Чернобровий, В'ячеслав Миколайович; Чернобровий, Віктор В'ячеславович; Chornobrovyi, Viacheslav Mykolaiovych; Chornobrovyi, Viktor Viacheslavovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема гастроентерології і стосується визначення коливань внутрішньошлункового рН, що є показником моторики шлунково-кишкового тракту (фізіологічних та патологічних рефлюксів).
 • Булавенко, Ольга Василівна; Татарчук, Тетяна Феофанівна; Біктіміров, Віктор Васильович; Bulavenko, Olha Vasylivna; Tatarchuk, Tetiana Feofanivna; Biktimirov, Viktor Vasyliovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до акушерства і гінекології, а саме до способу діагностики недостатності лютеїнової фази менструального циклу. Може бути використана в комплексній діагностиці недостатності ...
 • Конопліцький, Віктор Сергійович; Погорілий, Василь Васильович; Якименко, Олександр Григорович; Недільська-Гончаренко, Ольга Миколаївна; Зубко, Олена Всеволодівна; Дмітрієв, Дмитро Валерійович; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Yakymenko, Oleksandr Hryhorovych; Nedilska-Honcharenko, Olha Mykolaivna; Zubko, Olena Vsevolodivna; Dmitriiev, Dmytro Valeriiovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до абдомінальної хірургії і може бути використана для діагностики первинних колоректальних закрепів у дітей, які пов'язані з вадами розвитку структур товстої кишки.
 • Бевз, Геннадій Вікторович; Міщук, Іван Ілліч; Bevz, Hennadii Viktorovych; Mischuk, Ivan Illich (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, а саме до інтенсивної терапії невідкладних станів і може бути використана як профілактика судомного нападу, що виникає у хворих на правець.
 • Шувалов, Сергій Михайлович; Погоріла, Анна Василівна; Shuvalov, Serhii Mykhailovych; Pohorila, Anna Vasylivna (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до стоматології і може бути використана для дослідження пломбувальних матеріалів що використовуються в терапевтичній стоматології а також при лікуванні тимчасових зубів в ...

Показати більше