Кафедра українознавства

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Лисенко, О.; Лысенко, Е.; Lysenko, O. (Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2016)
  У статті проаналізовано евфемізми, перифрази як засіб вторинної номінації у медичній сфері. Виокремлено групи похідної синонімії, визначено контекстуальні чинники, що впливають на формування вторинних назв в українській ...
 • Поліщук, Л. М.; Панченко, С. В. (2015)
  Даний робочий зошит рекомендується для використання студентами 1 та 2 курсів (з англійською мовою навчання) та підготовчого факультету як додаток до навчального посібника з української мови «Крокуємо разом». Він призначений ...
 • Поліщук, Л. М.; Панченко, С. В. (2014)
  Даний словник рекомендується для використання іноземцями, які починають вивчення української мови, як додаток до навчального посібника з української мови «Крокуємо разом». Словник складається з 18 кроків, які ...
 • Дмитрук, Л. І.; Матусевич, Л. М. (2015)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника ― вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного ...
 • Гринь, Л. Д.; Поліщук, Л. М.; Щур, Н. Г. (2014)
  Даний словник-довідник рекомендується для використання студентами 1 курсу (з англійською мовою навчання) як додаток до навчального посібника з української мови «Вступний фонетико-граматичний курс». Словник складається з ...
 • Дудник, О. М.; Лисогора, В. В. (2015)
  Навчальний посібник адресований іноземним студентам медичного університету другого/третього року навчання. Мета посібника – уведення й засвоєння мовного матеріалу, що стосується опису зовнішності людини, її характеру й ...
 • Краєвська, Г. П.; Дудник, О. М.; Кукуруза, Ю. В. (2013)
  Навчальний посібник адресовано студентам-іноземцям, що вивчають українську мову. Мета посібника – ознайомити студентів з медичними термінами, удосконалювати рівень навчально-професійного спілкування в умовах мовного ...
 • Мацко, О. О.; Стратійчук, Н. С.; Ткаченко, Л. А. (2014)
  Навчальний посібник призначений для студентів-іноземців, які навчаються в медичному університеті. Мета посібника – розвиток комунікативних умінь студентів, навичок читання, письма, говоріння, уміння будувати власне ...
 • Василенко, Г. Л.; Лісовий, М. І.; Писаренк, Л. М.; Козачук, А. А. (2010)
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» призначені для студентів І курсу вищих медичних навчальних закладів. Мета рекомендацій – допомогти ...
 • Краєвська, Г. П.; Дудник, О. М.; Крижанівська, Н. С. (2011)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям ІІ курсу, що навчаються англійською мовою. Завдання посібника спрямовані на повторення та систематизацію вивченого за частинами мови. Звертається увага на відмінювання ...
 • Василенко, Г. Л.; Писаренко, Л. М.; Тищенко, Л. Т. (2013)
  Посібник призначений студентам-іноземцям медичних університетів. Мета посібника – повторення і систематизація загальних понять з граматики української мови, навчання вживання в усному і писемному мовленні поданого ...
 • Тищенко, Л. Т.; Дудник, О. М. (2011)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям, що починають вивчати українську мову. Головна мета „Вступного фонетико-граматичного курсу” – вироблення і розвиток фонетичних навичок, формування мовленнєвих та ...
 • Краєвська, Г. П. (2016)
  Навчальний посібник адресовано студентам, що вивчають українську мову (за професійним спрямуванням). Мета посібника – ознайомити студентів-медиків із видами та формами фахового спілкування. Навчити оперувати медичною ...
 • Лісовий, М. І.; Писаренко, Л. М. (2016)
  Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Видання містить теоретичний матеріал про призначення організаційно-розпорядчих документів, ...
 • Лісовий, М. І.; Писаренко, Л. М. (2016)
  Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». У виданні подано загальні й специфічні функції, основні ознаки класифікації ...
 • Балтремус, В. Є. (Наукові записки ВДПУ, 2015)
  В статті репрезентуються та аналізуються технології соціалізації учнів демократичних шкіл. Насамперед представлена базова інформація щодо особливостей роботи демократичних шкіл, а саме: особливості організації ...
 • Полиця, Т. Д.; Polytsia, T. D. (НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013)
  У статті здійснено спробу визначити місце концепту «думка» у концептосфері внутрішнього світу людини; з’ясовано його зв’язок з іншими концептами ментального поля; схарактеризовано поняттєві ознаки концепту.
 • Полиця, Т. Д.; Polytsia, T. D. (Ін-т української мови НАН України, 2015)
  Здійснено спробу описати засоби термінологічної об’єктивації концепту “думка” й систематизувати їх за методом поля. Визначено сфери функціонування термінологічних репрезентантів аналізованого концепту. Схарактеризовано ...