Кафедра внутрішньої медицини №1

 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Vestbo, J.; Anderson, J. A.; Brook, R. D.; Calverley, P. M. A.; Celli, B. R.; Crim, C.; Martinez, F.; Yates, J.; Newby, D. E.; Abrahamovych, O.; Amer, L.; Berenfus, V.; Biloglazov, V.; Bilokonna, N.; Blazhko, V.; Borovyk, V.; Boyko, M.; Butvyn, S.; Chopey, I.; Dudchenko, L.; Dziublyk, O.; Feshchenko, Y.; Fushtey, I.; Gavrysyuk, V.; Godlevska, O.; Golovchenko, N.; Golovchenko, O.; Grishyna, O.; Gyrina, O.; Hospodarskyy, I.; Iabluchanskyi, M.; Iashyna, L.; Kaidashev, I.; Kazymyrko, V.; Khomazyuk, T.; Khvelos, S.; Knopyk, L.; Kopytsya, M.; Korzhevnyk, I.; Koshukova, G.; Kovalchuk, T.; Krakhmalova, O.; Krasnokutskiy, S.; Krasyuk, S.; Kulyk, A.; Kulynych, O.; Kuryata, O.; Levchenko, O.; Monogarova, N.; Mostovoy, Y.; Nalotov, S.; Ospanova, T.; Ostrovskyy, M.; Panina, S.; Pasiyeshvili, L.; Pavlyk, S.; Pertseva, T.; Plesh, I.; Prystupa, L.; Rodionova, V.; Romaniuk, I.; Shvets, N.; Skrypnyk, I.; Stanislavchuk, M.; Stets, R.; Synenko, V.; Syvolap, V.; Teliatnikova, Z.; Tovt-Korshynska, M.; Vatutin, M.; Vayda, M.; Vishnivetsky, I.; Vizir, V.; Voloshyna, O.; Vynnychenko, L.; Yagensky, A.; Yatsyshyn, R.; Zharinova, V.; Zhebel, V. (The Lancet, 2016)
    Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) often coexists with cardiovascular disease. Treatments for airflow limitation might improve survival and both respiratory and cardiovascular outcomes. The aim of this study was ...