Патенти

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Горовий, Віктор Іванович; Зайцев, Валерій Іванович; Дмитришин, Сергій Петрович; Сміюха, Олександр Анатолійович; Horovyi, Viktor Ivanovych; Zaitsev, Valerii Ivanovych; Dmytryshyn, Serhii Petrovych; Smiiukha, Oleksandr Anatoliiovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема урологіі, а саме до хірургічного лікування стресового нетримання сечі у жінок шляхом виконання голчастого пубо-вагінального елінгу.
 • Яковлева, Ольга Олександрівна; Жамба, Алла Олегівна; Yakovleva, Olha Oleksandrivna; Zhamba, Alla Olehivna (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема до пульмонології та кардіології і може бути використана для лікування уражень міокарду внаслідок ускладнень перебігу бронхіальної астми та її фармакотерапії, при коморбідних ...
 • Чернієнко, Віктор Володимирович; Cherniienko, Viktor Volodymyrovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема до хірургії, а саме до методів моделювання хірургічних хвороб.
 • Петрушенко, Вікторія Вікторівна; Костюк, Григорій Якович; Зелінський, Артем Ігорович; Буряк, Роман Вікторович; Матвєєв, Андрій Володимирович; Бочарова, Ольга Миколаївна; Petrushenko, Viktoria Viktorivna; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Zelinskyi, Artem Ihorovych; Buriak, Roman Viktorovych; Matvieev, Andrii Volodymyrovych; Bocharova, Olha Mykolaivna (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема до хірургії, а саме до методів моделювання хірургічних хвороб.
 • Жмурик, Василь Васильович; Гунас, Ігор Валерієвич; Дмітрієв, Микола Олександрович; Zhmuryk, Vasyl Vasyliovych; Hunas, Ihor Valeriiovych; Dmytriiev, Mykola Oleksandrovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медицини, а саме до ендокринології, стосується прогностичного моделювання на основі аналізу антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних, серологічних показників та використання ...
 • Голубовський, Ігор Анатолійович; Костюк, Григорій Якович; Півторак, Володимир Ізяславович; Король, Анатолій Петрович; Holubovskyi, Ihor Anatoliiovych; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Korol, Anatolii Petrovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, а саме до гінекології та може бути використаний при терапії безпліддя, обумовленого облітерацією маткових труб.
 • Якименко, Олександр Григорович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Погорілий, Василь Васильович; Богач, Юрій Георгійович; Конопліцький, Денис Вікторович; Стахов, Володимир Володимирович; Yakymenko, Oleksandr Hryhorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Bohach, Yurii Heorhiiovych; Konoplitskyi, Denys Viktorovych; Stakhov, Volodymyr Volodymyrovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до загальної хірургії і може бути використана для виконання закриття післяопераційних шкірних ран.
 • Чернієнко, Віктор Володимирович; Півторак, Володимир Ізяславович; Cherniienko, Viktor Volodymyrovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини і зокрема до анатомо-антропологічних вимірювань внутрішніх та зовнішніх розмірів різних структур тіла людини (як утворів кісткової тканини так і утворів м'яких тканин).
 • Богач, Юрій Георгійович; Погорілий, Василь Васильович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Якименко, Олександр Григорович; Конопліцький, Денис Вікторович; Гудзеватий, Олександр Анатолійович; Bohach, Yurii Heorhiiovych; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Konoplitskyi, Viktor Serhiiovych; Yakymenko, Oleksandr Hryhorovych; Konoplitskyi, Denys Viktorovych; Hudzevatyi, Oleksandr Anatoliiovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до урології і може бути використана для виконання низведення яєчка в мошонку при крипторхізмі у дітей.
 • Костюк, Володимир Григорович; Фіщенко, Володимир Олександрович; Желіба, Ігор В'ячеславович; Кісіль, Ігор Юрійович; Kostiuk, Volodymyr Hryhorovych; Fischenko, Volodymyr Oleksandrovych; Zheliba, Ihor Viacheslavovych; Kisil, Ihor Yuriiovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме, - до травматології і стосується лікування остеомієлітів.
 • Фіщенко, Володимир Олександрович; Ладонько, Юлій Леонідович; Fischenko, Volodymyr Oleksandrovych; Ladon’ko, Yilii Leonidovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використаний в травматології та ортопедії для збільшення стабільності фіксації переломів виростків великогомілкової кістки.
 • Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Булавенко, Ольга Василівна; Осядла, Емілія Станіславівна; Тараканова, Ірина Борисівна; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych; Bulavenko, Olha Vasylivna; Osiadla, Emiliia Stanislavivna; Tarakanova, Iryna Borysivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології, і стосується експериментального дослідження патогенезу та лікування аритмій серця.
 • Липницький, Тарас Миколайович; Сизова, Марина Петрівна; Булавенко, Ольга Василівна; Тараканова, Ірина Борисівна; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Syzova, Maryna Petrivna; Bulavenko, Olha Vasylivna; Tarakanova, Iryna Borysivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології, і стосується лікування аритмій серця.
 • Степанюк, Георгій Іванович; Побережець, Оксана Леонідівна; Чорноіван, Наталя Георгіївна; Безпалько, Людмила Василівна; Шаламай, Анатолій Севастянович; Stepaniuk, Heorhii Ivanovych; Poberezhets, Oksana Leonidivna; Chornoivan, Nataliia Heorhiivna; Bezpalko, Liudmyla Vasylivna; Shalamai, Anatolii Sevastianovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель належить до медицини, а саме до фармакології, і стосується застосування вінборону (2-феніл-3-карбетокси-4диметиламінометил-5-оксибензофурану гідрохлориду) як засобу для лікування порушень пам'яті.
 • Якименко, Олександр Григорович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Погорілий, Василь Васильович; Ситник, Микола Миколайович; Yakymenko, Oleksandr Hryhorovych; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Sytnyk, Mykola Mykolaiovych; Konoplitskyi, Viktor Serhiiovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до хірургії та травматології і може бути використаний для лікування та реабілітації дітей з гострим гематогенним остеомієлітом та травматичними пошкодженнями нижніх кінцівок.
 • Якименко, Олександр Григорович; Погорілий, Василь Васильович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Yakymenko, Oleksandr Hryhorovych; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема - до хірургії та ортопедії дитячого віку, і може бути застосований для лікування та профілактики патологічних, деструктивних змін в кістках утворюючих кульшовий суглоб. Може ...
 • Незгода, Ірина Іванівна; Незгода, Олександр Петрович; Дизик, Галина Михайлівна; Борисенко, Анатолій Васильович; Білогур, Вікторія Володимирівна; Nezhoda, Iryna Ivanivna; Nezhoda, Oleksandr Petrovych; Dyzyk, Halyna Mykhailivna; Borysenko, Anatolii Vasyliovych; Bilohur, Viktoria Volodymyrivna (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до галузі медицини, зокрема до внутрішніх хвороб, і може бути використана при лікуванні токсичних станів, як у дорослих так і у дітей, обумовлених як патологічними процесами в усіх відділах ...
 • Вернигородський, Сергій Вікторович; Біктіміров, Віктор Васильович; Мордюк, Світлана Валентинівна; Vernyhorodskyi, Serhii Viktorovych; Biktimirov, Viktor Vasyliovych; Mordiuk, Svitlana Valentynivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до експериментальної медицини i може бути використаний в клінічній медицині (пульмонології) для вивчення закономірностей розвитку медикаментозного ураження легень i внутрішніх органів, а також для ...
 • Шапринський, Володимир Олександрович; Костюк, Григорій Якович; Феджага, Олег Павлович; Гладишенко, Олексій Іванович; Shaprynskyi, Volodymyr Oleksandrovych; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Fedzhaha, Oleh Pavlovych; Hladyshenko, Oleksii Ivanovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медичній техніки, а саме - до пристроїв абдомінальної xipypгiї при перитоніті та кишковій непрохідності.
 • Григоренко, Петро Петрович; Григоренко, Анатолій Петрович; Hryhorenko, Petro Petrovych; Hryhorenko, Anatolii Petrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема акушерства, і може бути застосований до оперативного розродження.

Показати більше