Патенти

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Суходоля, Анатолій Іванович; Керничний, Віталій Володимирович; Sukhodolia, Anatolii Ivanovych; Kernychnyi, Vitalii Volodymyrovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб діагностики стану товстокишкового трансплантата до низведення на промежину при черевно-анальній резекції прямої кишки, який полягає в тому, що за допомогою пульсоксиметричного датчика визначають показники пульсу і ...
 • Токарчук, Надія Іванівна; Тимчук, Євгенія Вікторівна; Tokarchuk, Nadiia Ivanivna; Tymchuk, Yevhenia Viktorivna (Укрпатент, 2011)
  Спосіб діагностики показників рівня лептину у дітей раннього віку для груп з ризиком розвитку надмірної маси тіла, надмірною масою тіла та ожирінням, що передбачає попереднє дослідження сироватки крові на ліпопротеїди ...
 • Нагайчук, Василь Іванович; Стойка, Василь Васильович; Присяжнюк, Михайло Борисович; Nahaichuk, Vasyl Ivanovych; Stoika, Vasyl Vasyliovych; Prysiazhniuk, Mykailo Borysovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб надання першої медичної допомоги хворим з відмороженнями, що передбачає відновлення кровообігу та життєдіяльності тканин, який відрізняється тим, що накладають на відморожені кінцівки два шари полівінілхлоридної ...
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Саволюк, Сергій Іванович; Вовчук, Ігор Миколайович; Балабуєва, Вікторія Володимирівна; Гудзь, Максим Анатолійович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Vovchuk, Ihor Mykolaiovych; Balabueva, Viktoria Viktorivna; Hudz, Maksym Anatoliovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб лікування гострого панкреатиту, який полягає в тому, що встановлюють під час лапаротомії вздовж підшлункової залози дренажний пристрій, що має аспіраційну трубку діаметром 2-3 см та додаткову, яку встановлюють через ...
 • Степанюк, Георгій Іванович; Коваленко, Сергій Іванович; Джигалюк, Олег Вікторович; Ходаківський, Олексій Анатолійович; Шабельник, Костянтин Петрович; Stepaniuk, Heorhii Ivanovych; Kovalenko, Serhii Ivanovych; Dzhyhaliuk, Oleh Viktorovych; Khodakivskyi, Oleksii Anatoliovych; Shabelnyk, Kostiantyn Petrovych (Укрпатент, 2011)
  Корисна модель належить до медицини, а саме до фармакології, та стосується застосування 4- [4-оксо-3 (4H)-хіназолін] бензойної кислоти (сполуки ПК-66), як засобу для покращення кровопостачання міокарду.
 • Бедик, Олеся Вікторівна; Поліщук, Сергій Степанович; Шувалов, Сергій Михайлович; Bedyk, Olesia Viktorivna; Polischuk, Serhii Stepanovych; Shuvalov, Serhii Mykhailovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб моделювання стандартизованих переломів нижньої щелепи в експерименті, що передбачає надпилювання кістки, який відрізняється тим, що надпилюють кортикальну пластинку нижньої щелепи циркулярною фрезою діаметром 5 мм ...
 • Стрижалковський, Олександр Володимирович; Лисенко, Сергій Андрійович; Stryzhalovskyi, Oleksandr Volodymyrovych; Lysenko, Sergii Andriiovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб накладання задньої губи езофагоєюнального анастомозу після гастректомії, що передбачає створення інвагінації стравохідно-тонкокишкового анастомозу, який відрізняється тим, що проводять укріплення задньої губи ...
 • Притуляк, Сергій Миколайович; Лисенко, Сергій Андрійович; Церковнюк, Руслан Георгійович; Prytuliak, Sergii Mukolaiovych; Lysenko, Sergii Andriiovych; Tserkovniuk, Ruslan Heorhiiovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб верифікації пухлинних клітин у сечі, що передбачає забір сечі через силіконовий уропрезерватив та цитологічне дослідження мазків з фільтрату сечі, який відрізняється тим, що евакуйовану сечу відфільтровують за ...
 • Шапринський, Володимир Олександрович; Феджага, Олег Павлович; Гладишенко, Олександр Іванович; Пасічник, Ігор Вадимович (Укрпатент, 2004)
  Спосіб лікування ентеральної недостатності та ендогенної інтоксикації, що включає інтубацію кишечника під час операції, який відрізняється тим, що в післяопераційний період проводять активний кишковий діаліз 1-1,5 л ...
 • Дроненко, Володимир Григорович; Шапринський, Володимир Олександрович (Укрпатент, 2004)
  Хірургічний вимірювальний пристрій для формування анастомозів, що містить дві бранші, скріплені між собою гвинтом, який відрізняється тим, що вигнуті назовні бранші скріплені з проксимальної частини, а дистальні частини ...
 • Солейко, Олена Віталіївна; Солейко, Лариса Петрівна (Укрпатент, 2004)
  Спосіб лікування хронічної постінфарктної аневризми серця, що передбачає традиційне терапевтичне лікування серцевої недостатності, який відрізняється тим, що додатково призначають неотон в добовій дозі 1 г внутрішньовенно ...
 • Солейко, Лариса Петрівна; Солєйко, Олена Віталіївна (Укрпатент, 2004)
  Спосіб оптимізації лікування хворих з раннім постінфарктним кардіосклерозом, що передбачає традиційне терапевтичне лікування серцевої недостатності, який відрізняється тим, що додатково послідовно призначають неотон в ...
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Саволюк, Сергій Іванович; Вовчук, Ігор Миколайович; Кацал, Віталій Анатолійович; Мойсюк, Володимир Ігоревич; Шуляченко, Ольга Володимирівна; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Vovchuk, Ihor Mykolaiovych; Katsal, Vitalii Anatoliiovych; Moisiuk, Volodymyr Ihorovych; Shuliachenko, Olha Volodymyrivna (Укрпатент, 2011)
  Спосіб моделювання гострого гнійного холангіту, що передбачає повну обтурацію загальної жовчної протоки та введення в просвіт холедоха вмісту дванадцятипалої кишки, який відрізняється тим, що виконують повну обтурацію ...
 • Гринчак, Наталя Миколаївна; Піскун, Раїса Петрівна; Істошин, Валерій Михайлович; Hrynchak, Natalia Mykolaivna; Piskun, Raisa Petrivna; Istoshyn, Valerii Mykhailovych (Укрпатент, 2011)
  Корисна модель належить до медицини, а саме - до експериментальної фармакології і прикладної морфології, стосується застосування засобів для профілактики експериментального кардіосклерозу.
 • Яковлєва, Ольга Олександрівна; Клекот, Олександра Олексіївна; Yakovleva, Olha Oleksandrivna; Klekot, Oleksandra Oleksiivna (Укрпатент, 2011)
  Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції при легеневій артеріальній гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак, що передбачає комплексну терапію, який відрізняється тим, що додатково до базисної терапії системного ...
 • Вовчук, Ігор Миколайович; Годлевський, Аркадій Іванович; Саволюк, Сергій Іванович; Vovchuk, Ihor Mykolaiovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб формування безшовного гепатико-(холедохо)єюноанастомозу при високих стриктурах жовчних проток, який полягає в тому, що проводять черезпечінкове дренування загальної жовчної протоки зондом по металевому провіднику ...
 • Герасименко, Володимир Володимирович; Кукуруза, Юрій Петрович; Лойко, Євген Євгенович; Herasymenko, Volodymyr Volodymyrovych; Kukuruza, Yurii Petrovych; Loikoс, Yevhen Yevhenovych (Укрпатент, 2004)
  Пристрій для активного дренування гнійно-запальних процесів черевної порожнини, що містить еластичну трубку з дренажними отворами, який відрізняється тим, що всередині зовнішньої еластичної трубки знаходиться еластичний ...
 • Сергета, Ігор Володимирович; Височанський, Олександр Вікторович (Укрпатент, 2011)
  Спосіб визначення показників основних індексів реовазограми стегна у хлопчиків і дівчаток різних соматотипів, який відрізняється тим, що визначають комплекс соматотипологічних та антропометричних показників, проводять ...
 • Йолтуховський, Михайло Володимирович; Іщенко, Григорій Олександрович; Yoltukhovskyі, Mykhailo Volodymyrovych; Ischenko, Hryhorii Oleksandrovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб визначення нормативних показників варіабельності серцевого ритму у чоловіків та жінок в залежності від особливостей будови тіла, який відрізняється тим, що визначають комплекс антропометричних показників, проводять ...
 • Гончаренко, Оксана Миколаївна; Булавенко, Ольга Василівна; Honcharenko, Oksana Mykolaivna; Bulavenko, Olha Vasylivna (Укрпатент, 2011)
  Спосіб реабілітаційного лікування хронічних сальпінгоофоритів з порушенням функції яєчників, що включає лікування лікарськими засобами, який відрізняється тим, що в комплексній терапії призначають супозиторії Дистрептаза ...

View more