Кафедра ендокринології з курсом післядипломної освіти

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Вернигородський, В. С.; Шевчук, В. І.; Вернигородська, М. В.; Яворовенко, О. Б.; Забур'янова, В. Ю.; Вернигородський, С. В. (2013)
  У монографії викладені сучасні принципи медико-соціальної експертизи та реабілітації у хворих на цукровий діабет. Представлені критерії обмеження життєдіяльності, груп інвалідності, реабілітаційного потенціалу при цукровому ...
 • Вернигородський, В. С.; Шевчук, В. І.; Вернигородська, М. В.; Яворовенко, О. Б.; Забур'янова, В. Ю.; Вернигородський, С. В. (2014)
  У монографії викладені сучасні принципи медико-соціальної експертизи та реабілітації у хворих на цукровий діабет. Представлені критерії обмеження життєдіяльності, груп інвалідності, реабілітаційного потенціалу при цукровому ...
 • Вернигородська, М. В.; Шевчук, В. І.; Вернигородський, В. С.; Забур'янова, В. Ю.; Довгалюк, Т. В. (2014)
  У посібнику на основі детального аналізу медичної документації вивчена первинна та вторинна інвалідність внаслідок цукрового діабету, розповсюдженість інвалідності в різних регіонах України, наведено аналіз складання ...
 • Кравченко, В. В.; Вернигородський, В. С.; Власенко, М. В.; Вернигородська, М. В.; Фетісова, Н. М. (2016)
  В представлених методичних рекомендаціях викладені підходи до оцінки ступеню втрати життєдіяльності хворих на гіпотиреоз, показання для направлення на МСЕК, основні принципи та етапи (стаціонарний, амбулаторно-поліклінічний ...
 • Вернигородський, В. С.; Забур'янова, В. Ю.; Вернигородська, М. В.; Дзюняк, О. В. (2014)
  Досліджений стан первинної та повторної інвалідності внаслідок цукрового діабету (ЦД) в Україні за 2007-2011 роки. Виявлено, що рівень первинної інвалідності за цей період знизився при ЦД 1 типу з 1,22 до 1,09 на 10 000 ...
 • Вернигородська, М. В.; Вернигородський, В. С.; Забур'янова, В. Ю.; Яворовенко, О. Б.; Банадига, І. Ф.; Vernygorodska, M. V.; Vernygorodskyi, V. S.; Zaburyanova, V. Yu.; Yavorovenko, O. B.; Banadyga, I. F. (2014)
  У статті представлені результати аналізу даних первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету серед населення працездатного віку Тернопільській області за 2007-2011 роки з детальною характеристикою контингенту молодих ...
 • Вернигородський, В. С.; Шевчук, В. І.; Вернигородська, М. В.; Вернигородський, С. В.; Vernygorodskyi, V. S.; Shevchuk, V. I.; Vernygorodska, M. V.; Vernygorodskyi, S. V. (2014)
  У статті наведено результати аналізу первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету. На підставі отриманих даних розроблені критерії визначення ступеня тяжкості цукрового діабету, подані рекомендації щодо визначення ...
 • Вернигородський, В. С.; Власенко, М. В.; Фетісова, Н. М.; Вернигородська, М. В.; Костенко, І. М.; Мельничук, Л. П.; Вернигородський, В. С.; Власенко, М. В.; Фетисова, Н. М.; Вернигородская, М. В.; Костенко, И. М.; Мельничук, Л. П. (2016)
  Актуальність проблеми втрати працездатності внаслідок гіпотиреозу підкреслюється зростанням не тільки первинної, але й хронічної інвалідності. Досліджено медико-експертну документацію 596 хворих та інвалідів, у тому числі ...
 • Вернигородський, В. С.; Фетісова, Н. М.; Вернигородська, М. В.; Вернигородский, В. С.; Фетисова, Н. М.; Вернигородская, М. В.; Vernigorodsky, V. S.; Fetisova, N. M.; Vernigorodskaya, M. V. (2016)
  В результаті дослідження медико-експертної документації 593 хворих виявлено підвищення рівня первинної інвалідності внаслідок гіпотиреозу серед осіб працездатного віку в динаміці за 2013-2015 роки у Вінницькій області, а ...