Documentation of the Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University repository

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Нові надходження

 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Сизова, Марина Петрівна; Липницький, Юрій Тарасович; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Syzova, Maryna Petrivna; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини, а саме до кардіології, і стосується лікування аритмій серця.
 • Касянчук, Віктор Миколайович; Фіщенко, Володимир Олександрович; Столярчук, Володимир Савович; Дядькович, Віктор Трохимович; Kasianchuk, Viktor Mykolaiovych; Fischenko, Volodymyr Oleksandrovych; Stoliarchuk, Volodymyr Savovych; Diadkovych, Viktor Trokhymovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії і може бути використаний для лікування переломів п'яткових кісток із зміщенням уламків.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Тараканова, Ірина Борисівна; Липницький, Юрій Тарасович; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Tarakanova, Iryna Borysivna; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема, до кардіології, і стосується діагностики аритмій серця.
 • Рауцкіс, Вітас Антано; Костюк, Григорій Якович; Погорілий, Василь Васильович; Максименко, Євгенія Василівна; Ratsukis, Vitas Antano; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Maksymenko, Yevheniia Vasylivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до хірургії дитячого віку.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Гаврилюк, Алла Олександрівна (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини, а саме до кардіології і стосується діагностики аритмій серця у експериментальних тварин при дослідженні антиаритмічної ефективності фармакологічних препаратів.

Показати більше