DSpace at National Pirogov Memorial Medical University Vinnytsya: останні внесення

 • Буглова, Тетяна Юріївна; Салдан, Юлія Йосипівна; Геращенко, Ігор Іванович; Луцюк, Микола Борисович; Buhlova, Tetiana Yuriivna; Saldan, Yuliia Yosypivna; Heraschenko, Ihor Ivanovych; Lutsiuk, Mykola Borysovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід стосується медицини і може бути використаний для лікування хімічних опіків очей та гнійно-запальних процесів переднього відділу ока.
 • Каніковський, Олег Евгенович; Годлевський, Аркадій Іванович; Жупанов, Олександр Онисимович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Zhupanov, Oleksandr Onysymovych (Укрпатент, 2001)
  Запропонований винахід відноситься до медицини, зокрема, до способів профілактики жовчного перитоніту після зовнішнього дренування холедоху.
 • Бондарчук, Олег Іванович; Середін, Віктор Григорович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Сандер, Сергій Володимирович; Вільцанюк, Олександр Опанасович; Ольхомяк, Олександр Олександрович; Bondarchuk, Oleh Ivanovych; Seredin, Viktor Hryhorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Sander, Serhii Volodymyrovych; Viltsaniuk, Oleksandr Opanasovych; Olkhomiak, Oleksandr Oleksandrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до абдомінальної хірургії, і його можна використати для лікування гострого перитоніту.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Бондарчук, Євген Петрович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Bondarchuk, Yevhen Petrovych (Укрпатент, 2001)
  Пропонований винахід відноситься до медицини, зокрема, до способів лікування гострого деструктивного панкреатиту.
 • Жученко, Сергій Павлович; Кукуруза, Юрій Петрович; Біктіміров, Олексій Вікторович; Бойко, Георгій Андрійович; Жученко, Павло Сергійович; Zhuchenko, Serhii Pavlovych; Kukuruza, Yurii Petrovych; Biktimirov, Oleksii Viktorovych; Boiko, Heorhii Andriiovych; Zhuchenko, Pavlo Serhiiovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини, а саме, - до способів хірургічного лікування і може використовуватись для лікування недостатності ілеоцекального отвору.
 • Шапаренко, Павло Пилипович; Гумінський, Юрій Йосипович; Шапаренко, Георгій Павлович; Shaparenko, Pavlo Pylypovych; Huminskii, Yurii Yosypovych; Shaparenko, Heorgii Pavlovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме, до медичної антропології та анатомії людини і може бути використаний для ранньої діагностики ранніх стадій захворювань внутрішніх органів та систем.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Осядла, Емілія Станіславівна; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych; Osiadla, Emiliia Stanislavivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини а саме до пульмонології, і стосується лікування та запобігання аритмій серця у хворих бронхіальною астмою.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Сизова, Марина Петрівна; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych; Syzova, Maryna Petrivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології і може бути застосований при лікуванні аритмій серця.
 • Мороз, Ігор Володимирович; Костюк, Григорій Якович; Богачук, Сергій Григорович; Півторак, Володимир Ізяславович; Moroz, Ihor Volodymyrovych; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Bogarchyk, Sergii Hrygorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургічних способів лікування, і може використовуватись в абдомінальній хірургії при хірургічному лікуванні захворювань товстої кишки.
 • Мітюк, Іван Ілліч; Кривецький, Володимир Федорович; Полянчук, Михайло Андрійович; Mitiuk, Ivan Illich; Kryvetskyi, Volodymyr Fedorovych; Polianchuk, Myhailo Andriyovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема хірургії та пульмонології, і може бути використаний при лікуванні гангрени легень.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Осядла, Емілія Станіславівна; Пилипчук, Василь Петрович; Тараканова, Ірина Борисівна; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych; Osiadla, Emiliia Stanislavivna; Pylypchuk, Vasyl Petrovych; Tarakanova, Iryna Borysivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини, а саме до кардіологи, і стосується лікування аритмій серця.
 • Бурковський, Микола Іванович; Желіба, Микола Дмитрович; Burkovskyi, Mykola Ivanovych; Zheliba, Mykola Dmytrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до експериментальних досліджень на тваринах, і може бути застосований для приготування аутологічних еритроцитарних тіней у собак.
 • Лонський, Леонід Йосипович; Костюк, Григорій Якович; Лонський, Костянтин Леонідович; Костюк, Олександр Григорович; Lonskyi, Leonid Yosypovych; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Lonskyi, Kostiantyn Leonidovych; Kostiuk, Oleksandr Hryhorovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до урології і може використовуватись для застосування в клініці для лікування стриктур сечоводу єдиної нирки різного генезу, що позбавить хворих ниркових дренажів.
 • Мороз, Ігор Володимирович; Богачук, Сергій Григорович; Півторак, Володимир Ізяславович; Олійник, Юрій Миколайович; Сливка, Валерій Павлович; Moroz, Ihor Volodymyrovych; Bogarchyk, Sergii Hrygorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Oliinyk, Yurii Mykolaiovych; Slyvka, Ihor Pavlovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії і може використовуватись при формуванні тонко-товстокишкових сполучень в абдомінальній хірургії.
 • Богачук, Сергій Григорович; Андросов, Сергій Іванович; Шеремета, Руслан Олександрович; Bogarchyk, Sergii Hrygorovych; Androsov, Serhii Ivanovych; Sheremeta, Ruslan Oleksandrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до хірургії жовчних шляхів, і може застосовуватися для профілактики та лікування рефлюксхолангіту при формуванні біліодигестивних анастомозів.
 • Сторожук, Борис Григорович; Бріскін, Володимир Романович; Сінчук, Анатолій Іванович; Щербак, Віктор Петрович; Storozhuk, Borys Hryhorovych; Briskin, Volodymyr Romanovych; Sinchuk, Anatolii Ivanovych; Scherbak, Victor Petrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема, до кардіології, і може використовуватися для прогнозування розриву серця при гострому інфаркті міокарда.
 • Сторожук, Борис Григорович; Волощук, Наталія Іванівна; Золотарьова, Валентина Григорівна; Васильєва, Світлана Олексіївна; Storozhuk, Borys Hryhorovych; Voloschuk, Natalia Ivanivna; Zolotariova, Valentyna Hryhoriivna; Vasyliiva, Svitlana Oleksiivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини. Зокрема, до кардіології і може застосовуватись для лікування різних аритмій.
 • Беляєва, Н. М.; Яворовенко, О. Б.; Куриленко, І. В.; Даниленко, Ю. А.; Чеклишева, І. М.; Беляева, Н. Н.; Яворовенко, О. Б.; Куриленко, И. В.; Даниленко, Ю. А.; Чеклышева, И. Н.; Belyaeva, N. M.; Yavorovenko, O. B.; Kurylenko, I. V.; Danylenko, Yu. A.; Cheklysheva, I. M. (2018)
  В роботі проведено вивчення реабілітаційного маршруту учасників антитерористичної операції (АТО) з інвалідністю. Встановлено, що для задоволення потреб учасників АТО з інвалідністю в послугах, засобах, виробах реабілітації ...
 • Бондарчук, Світлана Віталіївна; Маленький, Василь Павлович; Bondarchuk, Svitlana Vitaliivna; Malenkii, Vasyl Pavlovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до внутрішніх хвороб, і може застосовуватися при лікуванні залізодефіцитних анемій.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини, а саме, - до кардіології і стосується діагностики аритмій серця при експериментальному дослідженні антиаритмічної ефективності фармакологічних препаратів.

Search DSpace

Browse

My Account