DSpace at National Pirogov Memorial Medical University Vinnytsya: останні внесення

 • Лебідь, Людмила; Логутіна, Наталія (2020-05-15)
  Saying “Black and White”, we mean the benefits and disadvantages of online learning. Whether you’re a high-school teacher looking to engage your students in a more interactive way, or a corporate trainer hired by a large ...
 • Лебідь, Людмила; Логутіна, Наталія (2020-04-08)
  Викладач у вищому закладі освіти в Україні має виконувати не тільки навчальне, але й методичне, методологічне та наукове навантаження. Перенавантаження викладачів ВЗО–важлива проблема сучасної системи освіти України.
 • Трухманова С. Л.; Пилипчук В. Л. (2016)
  В тезах автори вшановують постать видатного уродженця Вінниччини - Михайла Грушевського, віддаючи належне його досягненням в царині української історії, історії української літератури й української соціології
 • Трухманова С. Л.; Пилипчук В. Л. (2019)
  В тезах автори, на основі доступного кола джерел і літератури, з точки зору філософії, медицини та соціології розглядають спосіб життя людей, акцентуючи увагу на сучасних тенденціях і віяннях.
 • Горовий, В.І.; Яцина, О.І.; Шапринський, В.О.; Чайка, Г.В.; Булавенко, О.В.; Сапсай, А.О.; Яцина, О.І.; Ухаль, М.І.; Гурженко, Ю.М.; Воробець, Д.З.; Дзісь, Н.П.; Коньков, Д.Г.; Жученко, О.П.; Зайцев, В.І.; Рудь, В.О.; Андрійчук, В.М.; Ночвіна, О.А.; Процюк, Р.Г.; Хміль, С.В.; Мисак, А.І.; Барало, І.В.; Капшук, О.М.; Соснін, М.Д.; Зачеславський, О.М.; Тріщ, В.О.; Гурженко, О.Ю.; Гурженко, А.Ю.; Хабрат, Б.В.; Мегера, В.В.; Кателян, О.В.; Шило, В.М.; Питлик, В.М.; Онищук, А.П.; Дубовий, А.В.; Мудрицький, В.Б.; Костюченко, С.А.; Миколюк, О.В.; Павлюк, С.М.; Камінський, В.В.; Циганок, Е.В.; Балацький, Р.К.; Литвинець, В.Є.; Гриненко, С.В.; Костюченко–Файфор, О.С.; Богадельникова, К.І.; Марченко, Ю.В.; МеленевськиЙ, О.Д.; Хамраєв, Х.С.; Горовий, О.В. (2020)
 • Вернигородський, В. С.; Думін, П. В.; Вернигородська, М. В.; Довгалюк, Т. В. (2007)
  У посібнику викладені сучасні принципи лікування цукрового діабету в санаторії „Хмільник”. Детально розглядаються питання дієтотерапії, фізичних навантажень, інсулінотерапії та застосування цукрознижуючих таблетованих ...
 • Вернигородський, В. С.; Яворовенко, О. Б.; Фетісова, Н. М.; Вернигородська, М. В.; Вернигородский, В. С.; Яворовенко, О. Б.; Фетисова, Н. М.; Вернигородская, М. В.; Vernigorodsky, V. S.; Yavorovenko, O. B.; Fetisova, N. M.; Vernigorodska, M. V. (2009)
  У роботі проведений аналіз медико-експертної документації 746 хворих та інвалідів внаслідок післяопераційного гіпотиреозу та 414 хворих та інвалідів внаслідок ідіопатичного гіпотиреозу за 2005-2008 роки у Вінницькій області. ...
 • Вернигородський, В. С.; Вернигородська, М. В.; Фетісова, Н. М.; Забур’янова, В. Ю. (2009)
  З метою оцінити структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) та ішемічною хворобою серця (ІХС) проведена комплексна оцінка клініко-біологічних ...
 • Безсмертний, Ю. О.; Заічко, Н. В.; Бессмертный, Ю. А.; Заичко, Н. В.; Bessmertnyi, Y. A.; Zaichko, N. V. (2011)
  Досліджено вплив гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) на стан стегнових артерій щурів із переломом стегнової кістки в різні терміни репаративного остеогенезу. Показано, що ГГЦ викликає прогресуючі проатерогенні зміни та порушення ...
 • Шевчук, В. І.; Беляєва, Н. М.; Яворовенко, О. Б. (2012)
  Представлені результати переогляду інвалідів медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) України за 2011 рік, аналіз складання МСЕКами індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів для первинно визнаних інвалідами ...
 • Шевчук, В. І.; Сторожук, Л. О.; Довгалюк, Т. В. (2011)
  Представлені результати переогляду інвалідів медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) України за 2010 рік, аналіз складання МСЕКами індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів та стан їх виконання.
 • Вернигородський, В. С.; Фетісова, Н. М.; Вернигородська, М. В. (2011)
  Медико-соціальне значення гіпотиреозу визначається не тільки його поширеністю і тенденцією до подальшого збільшення числа хворих, але і тим збитком, що наносить гіпотиреоз суспільству як хронічне захворювання. В методичних ...
 • Заічко, Н. В.; Безсмертний, Ю. О.; Платонова, Т. М.; Чернишенко, Т. М. (2009)
  Підґрунтям для розвитку тромбозу у значної частини пацієнтів є тромбофілія, а саме прихована схильність до посиленого тромбоутворення. Формування тромбофілії можуть викликати як генетично-обумовлені, так і набуті чинники, ...
 • Дудар, І. О.; Сторожук, Л. О.; Довгалюк, Т. В.; Селезньова, І. Б.; Пивоварова, Н. П. (2009)
  В зв’язку з введенням нової класифікації захворювань нирок (Харків, 2005) та новим стадійним розподілом хронічних хворобах нирок (ХХН) потребують адаптації сучасні класифікаційно-діагностичні критерії до вимог чинних ...
 • Безсмертна, Г. В.; Присяжнюк, Л. В. (2009)
  Проблема цереброваскулярної патології (ЦВП) набуває все більшої актуальності, що зумовлюється високим рівнем смертності та інвалідності. За останні роки досягнуто певних успіхів у вивченні питань їх патогенезу та лікування. ...
 • Сторожук, Л. О.; Римша, С. В.; Беляєва, Н. М. (2004)
  В методичних рекомендаціях представлені сучасні уявлення про повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу, клініка, класифікація судинних захворювань головного мозку, експертні підходи до оцінки обмеження життєдіяльності ...
 • Беляєва, Н. М.; Пентюк, Н. О.; Кульчевич, Л. В.; Куриленко, І. В. (2004)
  В методичних рекомендаціях представлені сучасні уявлення про клініку, діагностику, класифікацію, експертні підходи до оцінки ступеня втрати життєдіяльності хворих на хронічні гепатити та цирози печінки, покази для направлення ...
 • Шевчук, С. В.; Галютіна, О. Ю.; Заічко, Н. В. (2004)
  В методичних рекомендаціях представлені сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, класифікацію, лікування, експертні підходи до оцінки ступеня втрати життєдіяльності хворих на ревматоїдний артрит, ...
 • Жебель, В. М.; Куриленко, І. В.; Шевчук, С. В. (2004)
  В методичних рекомендаціях представлені основні принципи та етапи реабілітації інвалідів внаслідок артеріальної гіпертензії (АГ), комплекс заходів медичної реабілітації (в т.ч. критерії стратифікації ризику для кількісної ...
 • Безсмертний, Ю. О. (2004)
  В методичних рекомендаціях представлені сучасні напрямки перед- та післяампутаційного ведення хворих на цукровий діабет. Приводяться схеми судинної, антикоагулянтної і інсулінотерапії в залежності від стадії захворювання ...

Search DSpace

Browse

My Account