Кафедра українознавства

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Василенко, Г.; Полиця, Т. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2020)
 • Полиця, Т. Д.; Абу Снейне, С. (Черкаси : ЧДБК, 2019)
  У роботі розглядається питання пріоритетності використання функціонально-комунікативного підходу у навчанні іноземців української мови.
 • Василенко, Г. Л.; Дмитрук, Л. І.; Тищенко, Л. Т.; Полиця, Т. Д.; Чернякевич, С. І.; Кукуруза, Ю. В.; Лисогора, В. В.; Матусевич, Л. М. (Вінниця : Твори, 2019)
  Підручник адресовано студентам, що починають вивчати українську мову як іноземну. Мета підручника – формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій для реалізації елементарних комунікативних намірів у межах актуальної для ...
 • Тищенко, Л. Т. (2017)
  Учебное пособие адресовано студентам-иностранцам высшего медицинского учебного заведения. Цель пособия – совершенствование языковых умений студентов, обогащение словарного запаса, развитие навыков составления связного ...
 • Тищенко, Л. Т.; Лісовий, М. І.; Дудник, О. М.; Лисогора, В. В. (2017)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника – вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного ...
 • Дудник, О. М.; Кукуруза, Ю. В.; Слободянюк, Л. Ф. (2017)
  Навчальний посібник розроблено для студентів-іноземців, що мають на меті вдосконалити навички повсякденного спілкування в україномовному середовищі. Посібник містить 6 розділів, що наповнені різними видами завдань, ...
 • Білик, Я. С.; Краєвська, Г. П.; Лісовий, М. І.; Лисенко, О. М.; Писаренко, Л. М. (2018)
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)» призначені для студентів 1 курсу вищих медичних навчальних закладів і мають на меті допомогти студентам ...
 • Лисенко, О.; Лысенко, Е.; Lysenko, O. (Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2016)
  У статті проаналізовано евфемізми, перифрази як засіб вторинної номінації у медичній сфері. Виокремлено групи похідної синонімії, визначено контекстуальні чинники, що впливають на формування вторинних назв в українській ...
 • Поліщук, Л. М.; Панченко, С. В. (2015)
  Даний робочий зошит рекомендується для використання студентами 1 та 2 курсів (з англійською мовою навчання) та підготовчого факультету як додаток до навчального посібника з української мови «Крокуємо разом». Він призначений ...
 • Поліщук, Л. М.; Панченко, С. В. (2014)
  Даний словник рекомендується для використання іноземцями, які починають вивчення української мови, як додаток до навчального посібника з української мови «Крокуємо разом». Словник складається з 18 кроків, які ...
 • Дмитрук, Л. І.; Матусевич, Л. М. (2015)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника ― вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного ...
 • Гринь, Л. Д.; Поліщук, Л. М.; Щур, Н. Г. (2014)
  Даний словник-довідник рекомендується для використання студентами 1 курсу (з англійською мовою навчання) як додаток до навчального посібника з української мови «Вступний фонетико-граматичний курс». Словник складається з ...
 • Дудник, О. М.; Лисогора, В. В. (2015)
  Навчальний посібник адресований іноземним студентам медичного університету другого/третього року навчання. Мета посібника – уведення й засвоєння мовного матеріалу, що стосується опису зовнішності людини, її характеру й ...
 • Краєвська, Г. П.; Дудник, О. М.; Кукуруза, Ю. В. (2013)
  Навчальний посібник адресовано студентам-іноземцям, що вивчають українську мову. Мета посібника – ознайомити студентів з медичними термінами, удосконалювати рівень навчально-професійного спілкування в умовах мовного ...
 • Мацко, О. О.; Стратійчук, Н. С.; Ткаченко, Л. А. (2014)
  Навчальний посібник призначений для студентів-іноземців, які навчаються в медичному університеті. Мета посібника – розвиток комунікативних умінь студентів, навичок читання, письма, говоріння, уміння будувати власне ...
 • Василенко, Г. Л.; Лісовий, М. І.; Писаренк, Л. М.; Козачук, А. А. (2010)
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» призначені для студентів І курсу вищих медичних навчальних закладів. Мета рекомендацій – допомогти ...
 • Краєвська, Г. П.; Дудник, О. М.; Крижанівська, Н. С. (2011)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям ІІ курсу, що навчаються англійською мовою. Завдання посібника спрямовані на повторення та систематизацію вивченого за частинами мови. Звертається увага на відмінювання ...
 • Василенко, Г. Л.; Писаренко, Л. М.; Тищенко, Л. Т. (2013)
  Посібник призначений студентам-іноземцям медичних університетів. Мета посібника – повторення і систематизація загальних понять з граматики української мови, навчання вживання в усному і писемному мовленні поданого граматичного ...
 • Тищенко, Л. Т.; Дудник, О. М. (2011)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям, що починають вивчати українську мову. Головна мета „Вступного фонетико-граматичного курсу” – вироблення і розвиток фонетичних навичок, формування мовленнєвих та ...

Показати більше