Documentation of the Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University repository

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Нові надходження

 • Шапаренко, Павло Пилипович; Гумінський, Юрій Йосипович; Шапаренко, Георгій Павлович; Shaparenko, Pavlo Pylypovych; Huminskii, Yurii Yosypovych; Shaparenko, Heorgii Pavlovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме, до медичної антропології та анатомії людини і може бути використаний для ранньої діагностики ранніх стадій захворювань внутрішніх органів та систем.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Осядла, Емілія Станіславівна; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych; Osiadla, Emiliia Stanislavivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід належить до медицини а саме до пульмонології, і стосується лікування та запобігання аритмій серця у хворих бронхіальною астмою.
 • Мороз, Василь Максимович; Липницький, Тарас Миколайович; Липницький, Юрій Тарасович; Сизова, Марина Петрівна; Moroz, Vasyl Maksymovych; Lypnytskyi, Taras Mykolaiovych; Lypnytskyi, Yurii Tarasovych; Syzova, Maryna Petrivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології і може бути застосований при лікуванні аритмій серця.
 • Мороз, Ігор Володимирович; Костюк, Григорій Якович; Богачук, Сергій Григорович; Півторак, Володимир Ізяславович; Moroz, Ihor Volodymyrovych; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Bogarchyk, Sergii Hrygorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургічних способів лікування, і може використовуватись в абдомінальній хірургії при хірургічному лікуванні захворювань товстої кишки.
 • Мітюк, Іван Ілліч; Кривецький, Володимир Федорович; Полянчук, Михайло Андрійович; Mitiuk, Ivan Illich; Kryvetskyi, Volodymyr Fedorovych; Polianchuk, Myhailo Andriyovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема хірургії та пульмонології, і може бути використаний при лікуванні гангрени легень.

Показати більше