Documentation of the Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University repository

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Нові надходження

 • Вернигородський, В. С.; Яворовенко, О. Б.; Фетісова, Н. М.; Вернигородська, М. В.; Вернигородский, В. С.; Яворовенко, О. Б.; Фетисова, Н. М.; Вернигородская, М. В.; Vernigorodsky, V. S.; Yavorovenko, O. B.; Fetisova, N. M.; Vernigorodska, M. V. (2009)
  У роботі проведений аналіз медико-експертної документації 746 хворих та інвалідів внаслідок післяопераційного гіпотиреозу та 414 хворих та інвалідів внаслідок ідіопатичного гіпотиреозу за 2005-2008 роки у Вінницькій області. ...
 • Вернигородський, В. С.; Вернигородська, М. В.; Фетісова, Н. М.; Забур’янова, В. Ю. (2009)
  З метою оцінити структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) та ішемічною хворобою серця (ІХС) проведена комплексна оцінка клініко-біологічних ...
 • Безсмертний, Ю. О.; Заічко, Н. В.; Бессмертный, Ю. А.; Заичко, Н. В.; Bessmertnyi, Y. A.; Zaichko, N. V. (2011)
  Досліджено вплив гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) на стан стегнових артерій щурів із переломом стегнової кістки в різні терміни репаративного остеогенезу. Показано, що ГГЦ викликає прогресуючі проатерогенні зміни та порушення ...
 • Шевчук, В. І.; Беляєва, Н. М.; Яворовенко, О. Б. (2012)
  Представлені результати переогляду інвалідів медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) України за 2011 рік, аналіз складання МСЕКами індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів для первинно визнаних інвалідами ...
 • Шевчук, В. І.; Сторожук, Л. О.; Довгалюк, Т. В. (2011)
  Представлені результати переогляду інвалідів медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) України за 2010 рік, аналіз складання МСЕКами індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів та стан їх виконання.

Показати більше