Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб доопераційного прогнозування післяопераційних легеневих ускладнень у хворих з ускладненою обтураційною жовтяницею непухлинної етіології

Show simple item record

dc.contributor.author Саволюк, Сергій Іванович uk
dc.contributor.author Годлевський, Аркадій Іванович uk
dc.contributor.author Томашевський, Ярослав Віталійович uk
dc.contributor.author Savoliuk, Serhii Ivanovych en
dc.contributor.author Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych en
dc.contributor.author Tomashevskyi, Yaroslav Vitaliiovych en
dc.date.accessioned 2017-06-19T06:43:39Z
dc.date.available 2017-06-19T06:43:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Пат. 84567 Україна, МПК A 61 B 5/00. Спосіб доопераційного прогнозування післяопераційних легеневих ускладнень у хворих з ускладненою обтураційною жовтяницею непухлинної етіології / Саволюк С. І., Годлевський А. І., Томашевський Я. В. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u20105082 ; заявл. 19.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. uk
dc.identifier.other 84567
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/700
dc.description.abstract Спосіб доопераційного прогнозування післяопераційних легеневих ускладнень у хворих з ускладненою обтураційною жовтяницею непухлинної етіології, який відрізняється тим, що передбачає індивідуалізовану доопераційну стратифікацію хворих на групи високого (сума більше 25 балів ризик 96,3 %), середнього (сума 5-25 балів ризик 36,5 %) та низького (сума менше 5 балів ризик 4,7 %) ризику розвитку післяопераційних легеневих ускладнень в залежності від значення суми балів діагностичних коефіцієнтів прогностично значимих факторів ризику: чоловіча стать (3,28 балів), похилий вік (старше 65 років) (2,17), наявність супутніх легеневих захворювань (4,22), серцево-судинної патології (2,63), ускладненого гострого холециститу (2,15), гнійного холангіту (6,49), тривалість оперативного втручання понад 150 хвилин (8,1), зовнішнє дренування холедоха (5,41), циліндрурія (3,1), протеїнурія (2,2), білірубінемія понад 50 мкмоль/л (5,62), сечовина крові понад 8,3 ммоль/л (6,43). uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject хірургічні операції uk
dc.subject A61B 5/00
dc.subject жовтяниця обтураційна uk
dc.subject респіраторні ускладнення uk
dc.title Спосіб доопераційного прогнозування післяопераційних легеневих ускладнень у хворих з ускладненою обтураційною жовтяницею непухлинної етіології uk
dc.title.alternative Method for preoperative prediction of postoperative pneumonic complications in patients with complicated obstructive jaundice of non-tumor etiology en
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics