Патенти

 

Recent Submissions

  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, при якому виконують електроенцефалографію, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст тромбомодуліну та оксипроліну і ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає виконання електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст С-кінцевого пропептиду колагену ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає виконання електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст С-кінцевого пропептиду колагену ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб моделювання патологічної перебудови кісток, що включає ампутацію кінцівки, рентгенографію кукси, який відрізняється тим, що в післяопераційному періоді на торцеву поверхню кукси впливають cфокусованою ударною хвилею ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає виконання електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст С-реактивного протеїну (СРП), ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає електроенцефалографію, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст остеокальцину і при рівні остеокальцину ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку після ампутаційного больового синдрому, що включає проведення електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст остеокальцину та С-реактивного ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає проведення електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст остеокальцину та інтерлейкіну ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає проведення електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст остеокальцину, С-реактивного ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає проведення електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають вміст С-кінцевого пропептиду колагену ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому, що включає проведення електроенцефалографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають С-кінцевий пропептид колагену І типу ...
  • Семененко, Святослав Ігорович; Ходаківський, Олексій Анатолійович; Семененко, Андрій Ігорович; Семененко, Наталія Олександрівна; Столярчук, Олександр Володимирович (Укрпатент, 2020)
    Корисна модель належить до декількох галузей медицини, а саме нейропатофізіології та фармакології і стосується моделювання черепно-мозкової травми різного ступеня важкості з метою подальшого вивчення можливостей застосування ...
  • Семененко, Святослав Ігорович; Ходаківський, Олексій Анатолійович; Семененко, Андрій Ігорович; Семененко, Наталія Олександрівна (Укрпатент, 2020)
    Корисна модель належить до декількох галузей медицини, а саме нейропатофізіології та фармакології, і стосується моделювання черепно-мозкової травми різного ступеня тяжкості з метою подальшого вивчення можливостей застосування ...
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Запропонований спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому належить до медицини, зокрема до хірургії й ортопедії. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих.
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Запропонований спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому належить до медицини, зокрема до хірургії й ортопедії. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих.
  • Безсмертний, Юрій Олексійович; Джіанг Янкай (Укрпатент, 2020)
    Запропонований спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому належить до медицини, зокрема до хірургії й ортопедії. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих.
  • Сторожук, Борис Григорович; Сторожук, Олексій Борисович; Довгалюк, Тетяна Вікторівна (Укрпатент, 2020)
    Спосіб лікування гіпоксемічних станів внаслідок коронавірусної інфекції (SARS-CoV-2) належить до медицини, зокрема до реаніматології.
  • Шапринський, Володимир Олександрович; Макаров, Віктор Михайлович; Шапринський, Євген Володимирович (Укрпатент, 2020)
    Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і стосується способу дренування абсцесів і нагноєних кіст печінки при їх лікуванні.
  • Бабій, Вадим Юрійович; Семенякін, Олександр Володимирович; Некрасов, Дмитро Валерійович; Горчук, Павло Петрович; Столяренко, Олександр Олександрович (Укрпатент, 2020)
    Корисна модель належить до медичної техніки і може бути використана для транспортування двох поранених (травмованих) і хворих пацієнтів в критичних станах, які потребують інтенсивної терапії під час транспортування літаками ...
  • Шапринський, Володимир Олександрович; Макаров, Віктор Михайлович; Шапринський, Євген Володимирович (Укрпатент, 2020)
    Корисна модель належить до медичної техніки, а саме до приладів для дренування, і може бути використана для лікування абсцесів і нагноєних кіст печінки.

Показати більше