Патенти: останні внесення

 • Якименко, Олександр Григорович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Солейко, Дмитро Сергійович; Крамаренко, Антон Вікторович; Гончарук, Віктор Борисович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії та травматології дитячого віку і може бути використаний для точного визначення стану кісткової тканини у дітей з вадами опорно-рухового апарату.
 • Максименко, Євгенія Володимирівна; Якименко, Олександр Григорович; Погорілий, Василь Васильович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Назаров, Дмитро Олександрович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відносяться до медицини, зокрема до хірургії та урології дитячого віку і може бути застосований при лікувально - діагностичній тактиці в разі видалення гідатиди Морганьї (гідатиди яєчка) з підлеглими тканинами з ...
 • Плотиця, Віктор Іванович; Міцкевич, Олег Олександрович; Башинський, Генадій Петрович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до травматології і може бути використаний для лікування пропаційних переломовивихів в гомілковоступневому суглобі.
 • Мусін, Рафаель Альбертович; Пентюк, Олександр Олексійович; Степанюк, Георгій Іванович; Столярчук, Олександр Олександрович; Степанюк, Наталія Георгіївна; Мудрицький, Володимир Броніславович; Юшкова, Вікторія Віталівна; Почекутова, Аліна Олегівна; Шевчук, Сергій Вікторович; Король, Тетяна Михайлівна (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до галузі медицини, тобто до біоаналітичних методів дослідження і може бути використаний для кількісного визначення вінборону у сироватці крові.
 • Гамрецький, Андрій Анатолійович; Ладонько, Юлій Леонідович; Берко, Віталій Васильович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медичної техніки і може бути використаний в травматології та ортопедії для визначення локального стану кісткової тканини (стан кісткового мозолю, локальний остеопороз).
 • Назаренко, Денис Олександрович; Жук, Петро Михайлович; Жук, Дмитро Петрович; Бабуд, Дмитро Валентинович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини і може використовуватися в травматології та ортопедії для лікування сповільненої консолідації кісток кінцівок.
 • Незгода, Ірина Іванівна; Дизик, Галина Михайлівна; Nezhoda, Iryna Ivanivna; Dyzyk, Halyna Mykhailivna (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема, до розділу "Інфекційні захворювання", і може бути використаний при розробці системи генетичного консультування, диспансеризації, а також для диференційної діагностики інфекційних ...
 • Гаврилова, Олена Володимирівна; Яковлева, Ольга Олександрівна; Іванов, Валерій Павлович (Укрпатент, 2002)
  Винахід належить до медицини, а саме до кардіології, і стосується превентивного лікування частих нападів миготливої аритмії.
 • Мороз, Ігор Володимирович; Богачук, Сергій Григорович; Покидько, Марія Іванівна; Гнатюк, Юрій Петрович; Аврамець, Олександр Олександрович; Кукла, Олексій Михайлович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до способів хірургічного лікування, і може застосовуватись для з'єднання порожнистих органів.
 • Герасименко, Володимир Володимирович; Шапринський, Євген Володимирович; Айман Рашид; Архипчук, Юрій Віталійович; Чабан, Олег Олегович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до фізіотерапевтичних пристроїв.
 • Скрипка, Альбіна Анатоліївна; Маленький, Василь Павлович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини і може використовуватися в терапії для лікування постхолецистектомічного синдрому.
 • Середін, Віктор Григорович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Солейко, Дмитро Сергійович; Холод, Любов Павлівна; Якименко, Олександр Григорович (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини і може використовуватись для експериментального моделювання гострого остеомієліту.
 • Покидько, Марія Іванівна; Богачук, Сергій Григорович; Півторак, Володимир Ізяславович; Вознюк, Сергій Васильович; Феджага, Ігор Павлович; Pokydko, Mariia Ivanivna; Bogarchyk, Sergii Hrygorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Vozniuk, Serhii Vasyliovych; Fedzhaha, Ihor Pavlovych (Укрпатент, 2002)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургічних способів лікування і може використовуватись для стимуляції перистальтики кишок в ранньому післяопераційному періоді, лікування та профілактики спайкової хвороби черевної ...
 • Нечипорук, Сергій Васильович; Nechyporuk, Serhii Vasyliovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до пульмонології та реабілітації.
 • Жученко, Олександр Петрович; Zhuchenko, Oleksandr Petrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії, і може бути використаний при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини при наявності факторів ризику інфікування під час операції і в післяопераційному періоді ...
 • Григоренко, Анатолій Петрович; Прокопчук, Володимир Вікторович; Григоренко, Петро Петрович; Hryhorenko, Anatolii Petrovych; Prokopchyk, Volodymyr Viktorovych; Hryhorenko, Petro Petrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема акушерства та гінекологи і може бути застосований при кесаревому розтині та гінекологічних оперативних втручаннях.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Рашид Айман; Жмур, Андрій Анатолійович; Саволюк, Сергій Іванович; Годлевська, Наталія Аркадіївна; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Rashyd Aiman; Zhmur, Andrii Anatoliovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Godlevska, Nataliia Arkadiivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до способів контролю за ложем жовчного міхура, профілактики гнійних та геморагічних ускладнень після холецистектомії в післяопераційному періоді.
 • Богачук, Сергій Григорович; Півторак, Володимир Ізяславович; Рубан, Микола Миколайович; Жаворонков, Дмитро Олександрович; Козлюк, Володимир Володимирович; Bogarchyk, Sergii Hrygorovych; Pivtorak, Volodymyr Iziaslavovych; Ruban, Mykola Mykolaiovych; Zhavoronkov, Dmytro Oleksandrovych; Kozliuk, Volodymyr Volodymyrovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії і може використовуватись при оперативних втручаннях на тонкій кишці в абдомінальній хірургії.
 • Сидорова, Наталія Юріївна; Сєркова, Валентина Костянтинівна; Sydorova, Nataliia Yuriivna; Sierkova, Valentyna Kostiantynivna (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до функціональної діагностики в кардіології стосується діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночку.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Белканія, Георгій Север'янович; Багрій, Олексій Сергійович; Саволюк, Сергій Іванович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Belkaniia, Heorhiii Severianovych; Bahrii, Oleksii Sergiiovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до області медицини, а саме, до інструментальних способів діагностики загального стану організму за результатами вимірювання температури тіла та шкірного кровотоку.

Search DSpace


Browse

My Account