Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб післяопераційної діагностики ступеня печінкової недостатності у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології

Show simple item record

dc.contributor.author Саволюк, Сергій Іванович uk
dc.contributor.author Годлевський, Аркадій Іванович uk
dc.contributor.author Томашевський, Ярослав Віталійович uk
dc.contributor.author Дембіцький, Андрій Русланович uk
dc.contributor.author Savoliuk, Serhii Ivanovych en
dc.contributor.author Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych en
dc.contributor.author Tomashevskyy, Yaroclav Vitaliyovych en
dc.contributor.author Dembitskyi, Andrii Ruslanovych en
dc.date.accessioned 2017-05-29T06:13:49Z
dc.date.available 2017-05-29T06:13:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Пат. 98857 Україна, МПК A 61 B 5/00. Спосіб післяопераційної діагностики ступеня печінкової недостатності у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології / Саволюк С. І., Годлевський А. І., Томашевський Я. В., Дембіцький А. Р. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201412527 ; заявл. 21.11.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. uk
dc.identifier.issn 98857
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/641
dc.description.abstract Спосіб післяопераційної діагностики ступеня печінкової недостатності у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології, при якому визначають в крові (Хк) та в жовчі (Хж) (протокова, дренажна) вмісту холестерину та розрахунок діагностичного коефіцієнта елімінації (Кел.), за значеннями якого здійснюють стратифікацію ступеня важкості дисфункції печінки (Кел.=Хк/(Хж×10), в нормі ≤1,0): при значенні коефіцієнта елімінації 1,0<Кел.<1,5 діагностують компенсований ступінь гострої печінкової недостатності, латентну стадію печінкової дисфункції; при значенні 1,5<Кел.<2,0 - субкомпенсовану стадію печінкової дисфункції, легкий ступінь гострої печінкової недостатності; при значенні 2,0<Кел.<2,5 - стадія декомпенсації печінкової функції, що відповідає середньому ступеню гострої печінкової недостатності; при значенні 2,5<Кел. - термінальна стадія печінкової функції, що відповідає важкому ступеню гострої печінкової недостатності. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject діагностичні методи хірургічні uk
dc.subject A61B 5/00
dc.subject печінкова недостатність гостра uk
dc.subject жовтяниця обтураційна uk
dc.title Спосіб післяопераційної діагностики ступеня печінкової недостатності у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології uk
dc.title.alternative Method of postoperative diagnosis of the degree of liver failure of failure of patients with non-neoplastic etiology obstructive jaundice en
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics