Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб експериментального моделювання аліментарної дистрофії

Show simple item record

dc.contributor.author Кушта, Анна Олександрівна uk
dc.contributor.author Шувалов, Сергій Михайлович uk
dc.contributor.author Таран, Ілля Васильович uk
dc.date.accessioned 2021-05-27T11:39:48Z
dc.date.available 2021-05-27T11:39:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Пат. 147539 Україна, МПК G 09 B 19/00, G 09 B 23/28, G 01 N 33/48. Спосіб діагностики гастроптозу / Кушта А. О., Шувалов С. М., Таран І. В. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u202007534 ; заявл. 26.11.2020 ; опублік. 19.05.2021, Бюл. № 20. uk
dc.identifier.other 147539
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5271 en
dc.description.abstract Корисна модель належить до навчання медицини і може бути використана в будь-якій галузі медицини, наприклад, при корекції порушень нутрітивного статусу у госпіталізованих з пухлинами органів порожнині роту, пухлинами м'яких тканин в до - та післяопераційному періоді. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject експериментальна медицина uk
dc.subject дистрофія uk
dc.subject дефіцит маси тіла uk
dc.subject G09B 19/00
dc.subject G09B 23/28
dc.subject G01N 33/48
dc.title Спосіб експериментального моделювання аліментарної дистрофії uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics