Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, Віктор Іванович uk
dc.contributor.author Шевчук, Сергій Вікторович uk
dc.contributor.author Безсмертний, Юрій Олексійович uk
dc.contributor.author Безсмертна, Галина Вікторівна uk
dc.date.accessioned 2020-10-15T12:16:35Z
dc.date.available 2020-10-15T12:16:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Пат. 140125 Україна, МПК G 01 N 33/50, A 61 B 5/01, A 61 N 1/10. Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу / Шевчук В. І., Шевчук С. В., Безсмертний Ю. О., Безсмертна Г. В. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201906801 ; заявл. 18.06.2019 ; опублік. 10.02.2020, Бюл. № 3. uk
dc.identifier.other 140125
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4890 en
dc.description.abstract Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають поліморфізм генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS T786C), вміст остеокальцину, трансформуючого фактора росту бета 1 (ТФР-b1), хрящового олігомерного матриксного протеїну (СОМР), оксипроліну і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях остеокальцину <21 нг/мл, ТФР-b1 <14 нг/мл, СОМР >595 нг/мл, оксипроліну >15 мкмоль/л прогнозують розвиток остеоартрозу. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject G01N 33/50
dc.subject A61B 5/01
dc.subject A61N 1/10
dc.subject поліморфізм генетичний uk
dc.subject остеоартроз uk
dc.subject генетична схильність до хвороби uk
dc.subject прогнозування uk
dc.title Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics