Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, Віктор Іванович uk
dc.contributor.author Шевчук, Сергій Вікторович uk
dc.contributor.author Безсмертний, Юрій Олексійович uk
dc.contributor.author Безсмертна, Галина Вікторівна uk
dc.date.accessioned 2020-09-14T13:23:07Z
dc.date.available 2020-09-14T13:23:07Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Пат. 138838 Україна, МПК G 01 N 33/50. Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу / Шевчук В. І., Шевчук С. В., Безсмертний Ю. О., Безсмертна Г. В. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201905668 ; заявл. 24.05.2019 ; опублік. 10.12.2019, Бюл. № 23. uk
dc.identifier.other 138838
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4712 en
dc.description.abstract Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу, що включає проведення клінічного огляду, рентгенографії, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові хворого визначають поліморфізм генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS T786C), вміст ендотеліну, трансформуючого фактору росту бета 1 (ТФР-b1), С-реактивного протеїну (СРП), гомоцистеїну і при гомозиготному носійстві 677-ТТ, 786-СС і рівнях ендотеліну >10 нг/мл, ТФР-b1 <14 нг/мл, СРП >6 мг/л, гомоцистеїну >20 мкмоль/л прогнозують розвиток остеоартрозу. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject G01N 33/50
dc.subject поліморфізм генетичний uk
dc.subject остеоартроз uk
dc.subject генетична схильність до хвороби uk
dc.subject прогнозування uk
dc.title Спосіб прогнозування розвитку остеоартрозу uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics