Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб патогенетичної корекції анемічного синдрому у хворих на гострий некротичний аліментарний панкреатит

Show simple item record

dc.contributor.author Саволюк, Сергій Іванович uk
dc.contributor.author Годлевський, Аркадій Іванович uk
dc.contributor.author Мельник, Тарас Олександрович uk
dc.contributor.author Savoliuk, Serhii Ivanovych en
dc.contributor.author Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych en
dc.contributor.author Melnyk, Taras Oleksandrovych en
dc.date.accessioned 2016-07-15T09:17:19Z
dc.date.available 2016-07-15T09:17:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Пат. 93682 Україна, МПК A61B 5/00. Спосіб патогенетичної корекції анемічного синдрому у хворих на гострий некротичний аліментарний панкреатит / Саволюк С. І., Годлевський А. І., Мельник Т. О. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201405019 ; заявл. 12.05.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. uk
dc.identifier.other 93682
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/381
dc.description.abstract Спосіб патогенетичної корекції анемічного синдрому у хворих на гострий некротичний аліментарний панкреатит включає консервативне лікування та лабораторний моніторинг післяопераційного періоду, під час якого визначають показники еритропоетину, обміну заліза, динаміку показників обміну заліза /феритин та насичення трансферину залізом/. При вмісті феритину <100 мкг/л, насиченні трансферину залізом <20 % вводять препарати заліза 150 мг/добу перорально або 100 мг/добу довенно та 500 мг/добу аскорбінової кислоти. При вмісті феритину >100 мкг/л та <200мкг/л, насиченні трансферину залізом >20 % вводять еритропоетин 50 МО/кг довенно або 40 МО/кг підшкірно 3 рази на тиждень, препарати заліза 60 мг/добу перорально або 100 мг довенно через кожні 15 діб та 100 мг/добу аскорбінової кислоти. При вмісті феритину >100 мкг/л, насиченні трансферину залізом >40 % - вводять еритропоетин 50 МО/кг довенно або 40 МО/кг підшкірно 3 рази на тиждень та 500 мг/добу аскорбінової кислоти. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject панкреатит гострий некротичний uk
dc.subject pancreatitis, acute necrotizing en
dc.subject A61B 5/00 en
dc.subject anemia en
dc.subject анемія uk
dc.title Спосіб патогенетичної корекції анемічного синдрому у хворих на гострий некротичний аліментарний панкреатит uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics