Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб моделювання непаразитарної кісти печінки

Show simple item record

dc.contributor.author Саволюк, Сергій Іванович uk
dc.contributor.author Годлевський, Аркадій Іванович uk
dc.contributor.author Мельник, Тарас Олександрович uk
dc.contributor.author Savoliuk, Serhii Ivanovych en
dc.contributor.author Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych en
dc.contributor.author Melnyk, Taras Oleksandrovych en
dc.date.accessioned 2016-07-08T11:17:11Z
dc.date.available 2016-07-08T11:17:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Пат. 88715 Україна, МПК G09B 23/28, G01N 33/48. Спосіб моделювання непаразитарної кісти печінки / Саволюк С. І., Годлевський А. І., Мельник Т. О. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201313065 ; заявл. 11.11.2013 ; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. uk
dc.identifier.other 88715
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/340
dc.description.abstract Спосіб моделювання непаразитарної кісти печінки передбачає під ультразвуковим контролем черезшкірну пункцію печінки, постановку двопросвітного дренажу в паренхіму печінки. Роздування термінального силіконового балона з апозиційним розтягненням тканими печінки для гемо- та холестазу та для створення порожнини заданого об'єму. Введення склерозуючої речовини (склеровейн) для швидкого завершення формування стінки порожнинного осередкового утворення. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject хвороби моделювання uk
dc.subject печінки кіста uk
dc.subject G01N 33/48 en
dc.subject G09B 23/28 en
dc.title Спосіб моделювання непаразитарної кісти печінки uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics