Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб імунної діагностики стадій розповсюдженого гнійного перитоніту

Show simple item record

dc.contributor.author Саволюк, Сергій Іванович uk
dc.contributor.author Годлевський, Аркадій Іванович uk
dc.contributor.author Гудзь, Максим Анатолійович uk
dc.contributor.author Мельник, Тарас Олександрович uk
dc.contributor.author Savoliuk, Serhii Ivanovych en
dc.contributor.author Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych en
dc.contributor.author Hudz, Maksym Anatoliovych en
dc.contributor.author Melnyk, Taras Oleksandrovych en
dc.date.accessioned 2016-07-08T10:47:29Z
dc.date.available 2016-07-08T10:47:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Пат. 88713 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб імунної діагностики стадій розповсюдженого гнійного перитоніту / Саволюк С. І., Годлевський А. І., Гудзь М. А., Мельник Т. О. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201313051 ; заявл. 11.11.2013 ; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. uk
dc.identifier.other 88713
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/338
dc.description.abstract Спосіб імунної діагностики стадій розповсюдженого гнійного перитоніту полягає у визначенні в сироватці крові хворого під час госпіталізації, на етапі підготовки до оперативної корекції, прозапального інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) та маркера клітинного імунітету CD95. При значенні ІЛ-1 34±1,3 пг/мл та CD95 7,4±0,04 % діагностують реактивну стадію. При значенні ІЛ-1 72,0±2,0 пг/мл та CD95 7,9±0,05 % діагностують токсичну стадію. При значенні ІЛ-1 120,0±3,2 пг/мл та CD95 8,4±0,06 % діагностують термінальну стадію розповсюдженого гнійного перитоніту. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject перитоніт uk
dc.subject імунологічні тести uk
dc.subject G01N 33/48 en
dc.subject immunologic tests en
dc.subject peritonitis en
dc.title Спосіб імунної діагностики стадій розповсюдженого гнійного перитоніту uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics