Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, Т. І.
dc.date.accessioned 2019-01-02T12:43:55Z
dc.date.available 2019-01-02T12:43:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Шевчук Т. І. Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів / Т. І. Шевчук; Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2013. - № 1, Т. 17. - С. 196 - 199. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3292
dc.description.abstract Зростання загального рівня захворюваності на паразитарні інвазії серед населення зумовлює розробку більш досконалих методів їх діагностики та профілактики, а також виникає необхідність підвищення рівня професійної підготовки майбутніх практичних лікарів, постійно розширювати знання медичних працівників в області паразитології та епідеміології, що і стало метою нашого дослідження. В статті наведені матеріли про особливості викладання медичної паразитології студентам - медикам першого курсу у вищому медичному закладі, а також вказані можливості удосконалення методів навчання та відмічено значення знань про паразитарні інвазії при підготовці лікарів-практиків. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject паразитарні інвазії uk_UA
dc.subject медична паразитологія uk_UA
dc.subject методи викладання uk_UA
dc.title Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of teaching of medical parasitology within the framework of professional medical training of future doctors uk_UA
dc.title.alternative Особенности преподавания медицинской паразитологии в рамках профессиональной медицинской подготовки будущих врачей uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics