Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб діагностики та визначення ступеня печінкової дисфункції у хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології

Show simple item record

dc.contributor.author Саволюк, Сергій Іванович uk
dc.contributor.author Годлевський, Аркадій Іванович uk
dc.contributor.author Томашевський, Ярослав Віталійович uk
dc.contributor.author Savoliuk, Serhii Ivanovych en
dc.contributor.author Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych en
dc.contributor.author Tomashevskyi, Yaroslav Vitaliiovych en
dc.date.accessioned 2016-07-06T12:01:42Z
dc.date.available 2016-07-06T12:01:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Пат. 87888 Україна, МПК A61B 5/00. Спосіб діагностики та визначення ступеня печінкової дисфункції у хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології / Саволюк С. І., Годлевський А. І., Томашевський Я. В. ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u201310061 ; заявл. 13.08.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. uk
dc.identifier.other 87888
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/323
dc.description.abstract Спосіб діагностики та визначення ступеня печінкової дисфункції у хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології передбачає визначення в сироватці крові хворого під час госпіталізації, перед здійсненням оперативного втручання та в післяопераційному періоді глікозильованого гемоглобіну (НвА1с) та ефективної концентрації альбуміну (ЕКА): значення НвА1с 5,61±0,09 % та ЕКА 36,4±0,43 % відповідають рівню загального білірубіну до 50 мкмоль/л, латентній стадії, стадії компенсації печінкової дисфункції; значення НвА1с 6,32±0,11 % та ЕКА 30,4±0,37 % відповідають рівню загального білірубіну 51-100 мкмоль/л, легкому ступеню, стадії субкомпенсації печінкової дисфункції; значення НвА1с 7,32±0,13 % та ЕКА 24,7±0,26 % відповідають рівню загального білірубіну 101-200 мкмоль/л, середньому ступеню, стадії декомпенсації печінкової дисфункції; значення НвА1с 8,31±0,15 % та ЕКА 20,7±0,2 % відповідають рівню загального білірубіну більше 201 мкмоль/л, важкому ступеню, термінальній стадії печінкової дисфункції. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject жовтяниця обтураційна uk
dc.subject печінки дисфункція uk
dc.subject A61B 5/00 en
dc.title Спосіб діагностики та визначення ступеня печінкової дисфункції у хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології uk
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics