Browsing Патенти by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Палій, Гордій Кіндратович; Когет, Тамара Олександрівна; Ковальчук, Валентин Петрович; Палій, Віктор Гордійович; Заріцький, Олександр Миколайович; Палій, Ірина Гордіївна; Palii, Hordii Kindratovych; Kohet, Tamara Oleksandrivna; Kovalchuk, Valentyn Petrovych; Palii, Viktor Hordiiovych; Zaritskyi, Oleksandr Mykolaiovych; Palii, Iryna Hordiivna (Укрпатент, 2000)
  Антисептичний протизаплідний супози­торій, що містить активну речовину на ліпофільній або гідрофільній основі, який відрізняється тим, що як активну речовину використовують декаметоксин. Спосіб лікування захворювань ...
 • Палій, Гордій Кіндратович; Ковальчук, Валентин Петрович; Когет, Тамара Олександрівна; Палій, Ірина Гордіївна; Сидорук, Алла Володимирівна; Палій, Віктор Гордійович; Palii, Hordii Kindratovych; Kovalchuk, Valentyn Petrovych; Kohet, Tamara Oleksandrivna; Palii, Iryna Hordiivna; Sydoruk, Alla Volodymyrivna; Palii, Viktor Hordiiovych (Укрпатент, 2000)
  Антимікробні очні краплі, що містять хлорид натрію та протимікробну речовину, які відрізняються тим, що як протимікробну речовину використовують декаметоксин при визначеному співвідношенні інгредієнтів. Антимікробні очні ...
 • Палій, Гордій Кіндратович; Ковальчук, Валентин Петрович; Когет, Тамара Олександрівна; Палій, Віктор Гордійович; Палій, Ірина Гордіївна; Palii, Hordii Kindratovych; Kovalchuk, Valentyn Petrovych; Kohet, Tamara Oleksandrivna; Palii, Viktor Hordiiovych; Palii, Iryna Hordiivna (Укрпатент, 2000)
  Антимікробний засіб, що містить активну речовину - похідне четвертинних амонієвих сполук, який відрізняється тим, що як активну речовину використовують декаметоксин при визначеному співвідношенні компонентів. Спосіб лікування ...
 • Палій, Гордій Кіндратович; Ковальчук, Валентин Петрович; Когет, Тамара Олександрівна; Палій, Віктор Гордійович; Палій, Ірина Гордіївна; Palii, Hordii Kindratovych; Kovalchuk, Valentyn Petrovych; Kohet, Tamara Oleksandrivna; Palii, Viktor Hordiiovych; Palii, Iryna Hordiivna (Укрпатент, 2000)
  Антимікробні таблетки, що містять активну речовину похідне четвертинних амонієвих сполук, які відрізняються тим, що як активну речовину використовують декаметоксин при визначеному співвідношенні компонентів. Спосіб лікування ...
 • Палій, Гордій Кіндратович; Вовк, Ірина Миколаївна; Ковальчук, Валентин Петрович; Когет, Тамара Олександрівна; Палій, Віктор Гордійович; Палій, Ірина Гордіївна; Palii, Hordii Kindratovych; Vovk, Iryna Mykolaivna; Kovalchuk, Valentyn Petrovych; Kohet, Tamara Oleksandrivna; Palii, Viktor Hordiovych; Palii, Iryna Hordiivna (Укрпатент, 2000)
  Антисептична композиція, що містить активну речовину, яка відрізняється тим, що як активну речовину використовують декаметоксин при визначеному співвідношенні компонентів. Винахід належить до медицини, а саме до антисептичних ...
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Пилявець, Олександр Захарович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Pyliavets, Oleksandr Zakharovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до способів лікування гострого деструктивного панкреатиту. Він призначений і може використовуватись при хірургічному лікуванні гострих запальних деструкцій підшлункової залози.
 • Костюк, Григорій Якович; Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Пилявець, Олександр Захарович (Укрпатент, 2000)
  Запропонований винахід відноситься до медицини, зокрема до способів катетеризації порожнини малого чепця. Він призначений і може бути використаний при лікуванні гострих і хронічних запальних процесів у підшлунковій залозі.
 • Жученко, Сергій Павлович; Герасименко, Володимир Григорович; Архипчук, Юрій Віталійович; Рева, Анатолій Іванович; Дмитренко, Валентин Дмитрович; Лепетюх, Оксана Юр'ївна; Zhuchenko, Serhii Pavlovych; Herasymenko, Volodymyr Hrygorovych; Arkhypchuk, Yurii Vitaliovych; Reva, Anatoliy Ivanovych; Dmytrenko, Valentyn Dmytrovych; Lepetiukh, Oksana Yuriivna (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медичної техніки, а саме кардіології, призначений для електроімпульсного лікування порушень серцевого ритму.
 • Каюк, Віталій Григорович; Чайка, Григорій Васильович; Григоренко, Андрій Миколайович; Kaiuk, Vitalii Hryhorovych; Chaika, Hryhorii Vasyliovych; Hryhorenko, Andrii Mykolaiovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відкоситься до медицини, а саме: до онкогінекології та взагалі онкології, - і може бути використаний для більш точного центрування променевої терапії в післяопераційному періоді.
 • Погорілий, Василь Васильович; Кукуруза, Юрій Петрович; Назаренко, Іван Григорович; Гончарук, Василь Григорович; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Kukuruza, Yurii Petrovych; Nazarenko, Ivan Hryhorovych; Honcharuk, Vasyl Hryhorovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до області медицини, а саме до хірургії дитячого віку.
 • Мітюк, Олексій Іванович; Mitiuk, Oleksiy Ivanovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії, стосується лікувальних пов'язок і може бути використаний для регульованої компресії тканин кінцівок, тулуба.
 • Аш Шарафі Карім; Ash Sharafi Karim (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології, і може бути використаний при лікуванні переломів дистального метаепіфізу великогомілкової кістки.
 • Погорілий, Василь Васильович; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до області медицини, а саме до хірургії дитячого віку.
 • Кузняк, Наталія Богданівна; Kuzniak, Natalia Bohdanivna (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до хірургічної стоматології. Він призначений для лікування альвеолітів і може бути використаний для лікування інших ран.
 • Мусін, Рафаель Альбертович; Пентюк, Олександр Олесійович; Степанюк, Георгій Іванович; Столярчук, Олександр Олександрович; Шевчук, Сергій Вікторович; Полеся, Тетяна Леонідівна; Степанюк, Наталія Георгіївна; Мудрицький, Володимир Броніславович; Musin, Rafael Albertovych; Pentiuk, Oleksandr Oleksiiovych; Stepaniuk, Heorhii Ivanovych; Stoliarchuk, Oleksandr Oleksandrovych; Shevchuk, Serhii Viktorovych; Polesia, Tetiana Leonidivna; Stepaniuk, Nataliya Heorhiivna; Mudrytskyi, Volodymyr Bronislavovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до фармації, тобто до аналітичних методів дослідження та може бути застосований для кількісного визначення вінборону у товарному продукті.
 • Мазорчук, Борис Федорович; Ротштейн, Олександр Петрович; Масіброда, Наталя Григорівна; Mazorchuk, Borys Fedorovych; Rotshtein, Oleksandr Petrovych; Masibroda, Natalia Hryhorivna (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, а саме до способу прогнозування ризику виникнення гінеко-логічного захворювання - міоми матки.
 • Каюк, Віталій Григорович; Жук, Світлана Іванівна; Камінський, В'ячеслав Володимирович; Kaiuk, Vitalii Hryhorovych; Zhuk, Svitlana Ivanivna; Kaminskii, Viacheslav Vоlоdуmуrоvусh (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до онкогінекології, і може бути використаний з метою попередження розповсюдження пухлини в навколишні тканини.
 • Жученко, Сергій Павлович; Герасименко, Володимир Григорович; Пеньковий, Василь Іванович; Нікольський, Олег Всеволодович; Архипчук, Юрій Віталійович; Zhuchenko, Serhii Pavlovych; Herasymenko, Volodymyr Hrygorovych; Penkovyi, Vasyl Ivanovych; Nikolskyi, Oleh Vsevolodovych; Arkhypchuk, Yurii Vitaliovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медичної техніки і призначений для масажу біологічно активних зон місцевої дії.
 • Жученко, Павло Сергійович; Жученко, Сергій Павлович; Біктіміров, Олексій Вікторович; Zhuchenko, Pavlo Serhiiovych; Zhuchenko, Serhii Pavlovych; Biktimirov, Oleksii Viktorovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід належить до медицини, а саме: до способів хірургічного лікування, і може бути використаний для профілактики синдрому короткої кишки після обширної (субтотальної) резекції тонкої кишки.
 • Пилявець, Олександр Захарович; Жученко, Сергій Павлович; Pyliavets, Oleksandr Zakharovych; Zhuchenko, Serhii Pavlovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до хірургії жовчних шляхів.

Search DSpace


Browse

My Account