Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, стабільній та нестабільній стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю

Show simple item record

dc.contributor.author Денесюк, Віталій Іванович uk
dc.contributor.author Денесюк, Олена Віталіївна uk
dc.contributor.author Музика, Надія Олегівна uk
dc.contributor.author Шушковська, Юлія Юріївна uk
dc.contributor.author Сарафенюк, Ольга Петрівна uk
dc.contributor.author Denesiuk, Vitlaii Ivanovych en
dc.contributor.author Denesiuk, Olena Vitaliivna en
dc.contributor.author Muzyka, Nadiia Olehivna en
dc.contributor.author Shushkovska, Yuliia Yuriivna en
dc.contributor.author Sarafeniuk, Olha Petrivna en
dc.date.accessioned 2017-11-02T14:28:04Z
dc.date.available 2017-11-02T14:28:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Пат. 104316 Україна, МПК G 01 N 33/48, A 61 B 5/00. Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, стабільній та нестабільній стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю / Денесюк В. І., Денесюк О. В., Музика Н. О. [та ін.] ; заявник і патентовласник Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – № u 201506599 ; заявл. 06.07.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2. uk
dc.identifier.other 104316
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/1264
dc.description.abstract Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, стабільній та нестабільній стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю, який полягає в тому, що у хворих з методом ехокардіографії визначають величину кінцево-діастолічного та кінцево-систолічного об'ємів лівого шлуночка, а вміст нітритів, нітратів та сумарного рівня нітратів та нітритів у сироватці крові - біохімічним методом з реактивом Гриса і при зменшенні вмісту нітритів - на 40,6 %, нітратів - на 88,6 %, нітратів+нітритів - на 70,6 % прогнозують збільшення кінцево-систолічного об'єму лівого шлуночка на 208,7 %, кінцево-діастолічного об'єму - 128,4 %, що свідчить про розвиток чи прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Укрпатент uk
dc.subject G01N 33/48
dc.subject A61B 5/00
dc.subject ішемічна хвороба серця uk
dc.subject стенокардія нестабільна uk
dc.subject стенокардія стабільна uk
dc.subject серцева недостатність uk
dc.subject серця шлуночок лівий, функція uk
dc.title Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, стабільній та нестабільній стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю uk
dc.title.alternative The method of forecasting the development of eccentric left ventricular remodeling in ischemic heart disease, stable and unstable angina, heart failure en
dc.type Patent en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics