Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Browsing Навчальні видання каф. акушерства і гінекології №1 by Title

Browsing Навчальні видання каф. акушерства і гінекології №1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Konkov, Dmytro; Bulavenko, Olha; Taran, Oksana; Klivak, Vitaliy (2018)
  The authors of this book have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. The clinical ...
 • Bulavenko, O. V.; Konkov, D. G.; Chajka, G. V.; Galich, S. R.; Klivak, V. V.; Makarchuk, O. M.; Taran, O. A. (2017)
  Specifically designed for the MRCOG part 1 exam, SBAs and EMQs for the MRCOG Part 2 contains 1100 questions mapped closely to the Royal College of Obstetrics and Gynaecology curriculum to help candidates prepare for the ...
 • Коньков, Д. Г.; Белобаба, Л. Ф.; Григорів, Л. Б.; Ізнард, Веронік; Камінський, В. В.; Лук'янович, О. Л.; Макарчук, О. М.; Малюк, В. В.; Матвієнко, І. М.; Савка, Р. В.; Ткаченко, А. В.; Чернов, А. В. (2011)
  В посібнику представлено сучасні дані про антенатальний догляд, акушерський супровід та лікування найбільш поширених ускладнень, що можуть виникати під час багатоплідних вагітностей і пологів. Використання даних матеріалів ...
 • Коньков, Д. Г.; Чернов, А. В.; Краснов, В. В.; Ткаченко, А. В.; Лук'янович, О. Л.; Макарчук, О. М. (2011)
  Електроний навчальний посібник "Багатоплідна вагітність" - це перші інтерактивні навчальні матеріали, в яких ключова текстова інформація підкріплена аудіо-, фото- та відеоматеріалами. Посібники розроблено за участі фахівців ...
 • Коньков, Д. Г.; Белобаба, Л. Ф.; Григорів, Л. Б.; Ізнард, Веронік; Камінський, В. В.; Лук'янович, О. Л.; Макарчук, О. М.; Малюк, В. В.; Савка, Р. В.; Ткаченко, А. В.; Чернов, А. В. (2011)
  Цей навчальний посібник містить сучасні дані про забезпечення акушерського спостереження і допомоги жінкам з рубцем на матці після попереднього кесарського розтину (КР) під час наступних вагітностей, пологів і післяпологового ...
 • Горовий, В. І.; Яцина, О. І.; Мисак, А. І.; Коньков, Д. Г.; Шапринський, В. О.; Трифонюк, Л. Ю.; Чайка, Г. В.; Рудь, В. О.; Гурженко, Ю. М.; Федорук, О. С.; Процюк, Р. Г.; Хміль, С. В.; Воробець, Д. З.; Гомон, М. Л.; Шапринський, Є. В.; Ковальчук, О. І.; Барало, І. В.; Капшук, О. М.; Смолко, Д. Г.; Тріщ, В. І.; Журавчак, А. З.; Бойко, С. О.; Багній, Н. І.; Бевз, Г. В.; Мегера, В. В.; Гурженко, А. Ю.; Гурженко, О. Ю.; Морару-Бурлеску, Р. П.; Кукуруза, І. Л.; Пролигіна, І. В.; Чайка, О. М.; Михайлов, Д. М.; Яремкевич, Р. В.; Горбатюк, К. І.; Сапсай, А. О.; Яцина, О. І.; Ночвіна, О. А.; Литвинець, В. Є.; Костюченко–Файфор, О. С.; Мелимука, О. В.; Павлюк, С. М.; Щербанюк, А. М.; Богадельнікова, К. І.; Каркич, О. О.; Капшук, І. О.; Горовий, О. В.; Верба, Н. А.; Довгань, І. І. (2022)
 • Медведь, В. І.; Коньков, Д. Г.; Артьоменко, В. В.; Дубоссарська, Ю. О.; Жилка, Н. Я.; Жук, С. І.; Камінський, В. В.; Посохова, С. П.; Ткаченко, Р. О.; Федько, Р. М.; Гуленко, О. І.; Шилкіна, О. О. (2022)
  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гіпертензивні розлади під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді» (УКПМД) розроблений ...
 • Коньков, Д. Г.; Голяновський, О. В.; Чернов, А. В.; Краснов, В. В. (2015)
  Електронний навчальний посібник "Дистоція плечиків плода" створено групою авторів з Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка та Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова ...
 • Коньков, Д. Г.; Медведь, В. І.; Чайка, Г. В.; Рудь, В. О. (2022)
  Навчальний посібник висвітлює сучасний стан проблеми предикції та ранньої діагностики ґестаційних і перинатальних ускладнень. У представлених методичних рекомендаціях описано новий підхід до прогнозування ускладнень ...
 • Іванова, С. І.; Коньков, Д. Г.; Яковлева, О. О. (2022)
  Лікування хворих, які потребують пробіотичної терапії, являє собою доволі складну задачу для лікаря, вимагає від нього професійних навичок ведення таких хворих, диференційного підходу в залежності від клінічної форми ...
 • Горовий, В. І.; Яцина, О. І.; Шапринський, В. О.; Чайка, Г. В.; Булавенко, О. В.; Сапсай, А. О.; Яцина, О. І.; Ухаль, М. І.; Гурженко, Ю. М.; Воробець, Д. З.; Дзісь, Н. П.; Коньков, Д. Г.; Жученко, О. П.; Зайцев, В. І.; Рудь, В. О.; Андрійчук, В. М.; Ночвіна, О. А.; Процюк, Р. Г.; Хміль, С. В.; Мисак, А. І.; Барало, І. В.; Капшук, О. М.; Соснін, М. Д.; Зачеславський, О. М.; Тріщ, В. О.; Гурженко, О. Ю.; Гурженко, А. Ю.; Хабрат, Б. В.; Мегера, В. В.; Кателян, О. В.; Шило, В. М.; Питлик, В. М.; Онищук, А. П.; Дубовий, А. В.; Мудрицький, В. Б.; Костюченко, С. А.; Миколюк, О. В.; Павлюк, С. М.; Камінський, В. В.; Циганок, Е. В.; Балацький, Р. К.; Литвинець, В. Є.; Гриненко, С. В.; Костюченко–Файфор, О. С.; Богадельникова, К. І.; Марченко, Ю. В.; МеленевськиЙ, О. Д.; Хамраєв, Х. С.; Горовий, О. В. (2020)
 • Марічереда, В. Г.; Могилевкіна, І. О.; Коньков, Д. Г.; Шмакова, І. П.; Рогачевський, О. П.; Борщ, В. І. (2020)
  У методичних рекомендаціях докладно висвітлено основні принципи організації та проведення об"єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), що є передовим інстументом оцінювання освітнього рівня студентів-медиків, а ...
 • Коньков, Д. Г.; Веропотвелян, М. П.; Галич, С. Р.; Голяновський, О. В.; Давидова, Ю. В.; Дудіна, О. О.; Жук, С. І.; Камінський, В. В.; Коломейчук, В. М.; Наритник, Т. Т.; Савченко, С. Є.; Соловйов, О. І.; Ткаченко, А. В.; Ткаченко, Р. О.; Чернов, А. В.; Чибісова, І. В.; Шунько, Є. Є. (2015)
  Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з ...
 • Коньков, Д. Г.; Кукуруза, І. Л.; Макарчук, О. М.; Мегедин, І. В.; Посохова, С. П.; Чибісова, І. В.; Чернов, А. В. (2015)
  Відповідно до Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849, та з метою поліпшення репродуктивного здоров’я ...
 • Коньков, Д. Г. (2023)
  Оцінювання є одним із основних та системотворчих елементів процесу навчання. Для правильної побудови та ефективного використання системи оцінювання іноземного здобувача слід чітко визначити критерії, принципи та функції ...
 • Коньков, Д. Г.; Булавенко, О. В.; Галич, С. Р.; Жабченко, І. А.; Старовєр А. В.; Журавльов, О. Ю. (2017)
  Методичні рекомендації висвітлюють сучасний стан проблеми виникнення передчасних пологів та пізніх викиднів. У представлених методичних рекомендаціях описаний новий підхід до прогнозування виникнення передчасних пологів ...
 • Кукуруза, І. Л.; Титаренко, Н. В.; Коньков, Д. Г.; Чечуга, С. Б.; Постоловська, Т. Д.; Цигалко, Д. В.; Бевз, Г. В.; Вознюк, А. В.; Міляновський, Д. М. (2017)
 • Коньков, Д. Г.; Коррейя, А.; Рейнольдс, А.; Куртяну, А.; ван Твіллерт, Е.; Носиров, К.; Рябцева, Н.; Чернов, А.; Загребельний, А.; Бондаренко, Т.; Артьоменко, В.; Ткаченко, А.; Чопко, О.; Наумовець, Г.; Рааб, М.; Konkov, D.; Reynolds, A.; Raab, M. (2015)
  Посібник узагальнює сучасні настанови та досвід у сфері симуляційного навчання для професійних спільнот, які зацікавлені в розвитку даного підходу в Україні.

Search DSpace


Browse

My Account