Browsing Патенти by Title

Sort by: Order: Results:

 • Степанюк, Георгій Іванович; Тозюк, Олена Юріївна; Коваленко, Сергій Іванович; Чорноіван, Наталія Георгіївна; Антипенко, Людмила Миколаївна; Антипенко, Олексій Миколайович; Stepaniuk, Heorhii Ivanovych; Toziuk, Olena Yuriivna; Kovalenko, Serhii Ivanovych; Chornoivan, Nataliia Heorhiivna; Antypenko, Liudmyla Mykolaivna; Antypenko, Oleksii Mykolaiovych (Укрпатент, 2013)
  5-R-тіо-тетразоло[1,5-с]хіназоліни, що підвищують фізичну витривалість організму, в яких R позначає гідроген, натрій, калій, алкіл-, циклоалкіл-, арилалкіл-, гетерилалкіл-, аміноалкіл-, діалкіламіноалкіл-, гідроксо(оксо)алкіл-, ...
 • Палій, Гордій Кіндратович; Ковальчук, Валентин Петрович; Когет, Тамара Олександрівна; Палій, Віктор Гордійович; Палій, Ірина Гордіївна; Palii, Hordii Kindratovych; Kovalchuk, Valentyn Petrovych; Kohet, Tamara Oleksandrivna; Palii, Viktor Hordiiovych; Palii, Iryna Hordiivna (Укрпатент, 2000)
  Антимікробні таблетки, що містять активну речовину похідне четвертинних амонієвих сполук, які відрізняються тим, що як активну речовину використовують декаметоксин при визначеному співвідношенні компонентів. Спосіб лікування ...
 • Погорілий, Василь Васильович; Кукуруза, Юрій Петрович; Лойко, Євген Євгенович; Паламарчук, Юрій Павлович; Герасименко, Володимир Володимирович; Pohorilyi, Vasyl Vasyliovych; Kukuruza, Yurii Petrovych; Loiko, Yevhen Yevhenovych; Palamarchuk, Yurii Pavlovych; Herasymenko, Volodymyr Volodymyrovych (Укрпатент, 2007)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до абдомінальної хірургії і може бути використана для реконструктивних операцій у немовлят на передній стінці при гастрошизисі.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Кацал, Віталій Анатолійович; Саволюк, Сергій Іванович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Katsal, Vitalii Anatoliiovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до хірургії, а саме до способу антибактеріальної терапії при розповсюдженому гнійному перитоніті. Може бути використана в комплексній антибактеріальній терапії як в ...
 • Шостак, Василь Михайлович (Укрпатент, 2006)
  Корисна модель відноситься до медицини і, зокрема, до хірургії і може бути застосована при накладанні біліодигестивного анастомозу.
 • Горовий, Віктор Іванович; Капшук, Олег Миколайович; Потєха, Юрій Борисович; Кобзін, Олександр Львович; Дмитришин, Сергій Петрович; Дубовий, Андрій Васильович; Мисак, Андрій Іванович; Балацький, Олексій Романович; Горовий, Олександр Вікторович (Укрпатент, 2018)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема урології, і може бути використана при бужуванні (розширенні) стриктур (звужень) сечівника.
 • Осійський, Іван Юрійович; Гандзійчук, Тетяна Володимирівна (Укрпатент, 2019)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема до фтизіатрії, педіатрії, пульмонології, сімейної медицини, і може бути використана як метод визначення ефективності лікування туберкульозу у дітей та підлітків.
 • Булавенко, Ольга Василівна; Васильков, Анатолій Анатолійович; Ковач, Вікторія Олегівна (Укрпатент, 2018)
  Корисна модель належить до медицини, а саме до акушерства та гінекології, і може використовуватись для лікування нечутливості рецепторів до естрогену методом внутрішньовенного введення фізіологічного розчину NaCl, насиченого ...
 • Горобець, Наталія Михайлівна (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема, кардіології і може бути використана як додатковий диференціально-діагностичний критерій при вирішенні питання про генез артеріальної гіпертензії - есенціальна чи нефрогенно ...
 • Борзенко, Ірина Борисівна; Паращук, Юрій Степанович; Коньков, Дмитро Геннадійович; Кливак, Віталій Васильович (Укрпатент, 2019)
  Корисна модель належить до галузі клінічної медицини, а саме до акушерства, і може бути застосована з метою прогнозування та ранньої діагностики плацентарної недостатності (ПН), що обумовлена неоптимальним гемодинамічним ...
 • Козак, Іван Олександрович (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до експериментальної хірургії.
 • Григоренко, Петро Петрович; Ропотан, Андрій Григорович; Якубовський, Анатолій Феліксович; Григоренко, Анатолій Петрович; Богачов, Едуард Ігорович (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до медицини, а саме до акушерства і може бути застосована при природному розродженні жінок з рубцем на матці після кесаревого розтину в минулому.
 • Семенченко, Віталій Володимирович; Серебреннікова, Оксана Анатоліївна (Укрпатент, 2018)
  Корисна модель належить до медицини, а саме до нормальної фізіології і стосується діагностики та лікування порушень кровообігу в судинах головного мозку у жінок різних соматотипів.
 • Жук, Петро Михайлович; Хуссайн, А Сархан; Філоненко, Євгеній Андрійович; Zhuk, Petro Mykhailovych; Khussain, Asarkhan; Filonenko, Yevhenii Andriiovych (Укрпатент, 2011)
  Cпосіб діагностики тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок при переломі їх довгих кісток, який полягає у лабораторному досліджені плазми крови маркерів тромбоутворення і при концентрації маркера 10,0 МГ % і вище діагностують ...
 • Канішина, Тетяна Миколаївна; Білошицька, Аліна Василівна (Укрпатент, 2017)
  Cпосіб забору крові з латеральної хвостової вени у лабораторних щурів, що включає фіксацію піддослідної тварини в камері Когана та забір крові за допомогою системи для вакуумного забору крові, яка містить голку-метелик ...
 • Лукач, Ервін Венцлавич; Феджага, Ігор Павлович; Півторак, Володимир Ізяславович; Орлов, Валерій Георгійович; Старченков, Віктор Юхимович; Стороженко, Павло Миколайович (Укрпатент, 2006)
  Корисна модель відноситься до медицини, а саме до способів регіонального внутрішньоартеріального введення лікарських засобів і може використовуватись для проведення регіональної внутрішньо-артеріальної хіміотерапії пухлин ...
 • Анфілова, Марина Родіонівна; Ляшенко, Іван Нікифорович; Бондар, Сергій Анатолійович; Труніна, Тетяна Іванівна (Укрпатент, 2006)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до дерматології і може бути застосована для лікування псоріазу.
 • Гайструк, Наталя Анатоліївна; Дубас, Людмила Григорівна; Гайструк, Анатолій Никифорович; Топольницька, Софія Володимирівна (Укрпатент, 2018)
  Корисна модель належить до медицини, а саме до акушерства, і стосується лікування дистресу плода у вагітних з багатоводдям та профілактики у таких вагітних дефіциту вітаміну D, що впливає на обмін кальцію, магнію, цинку.
 • Салдан, Йосип Романович; Присяжна, Світлана Василівна; Cалдан, Юлія Йосипівна; Палій, Віктор Гордійович; Палій, Дмитро Володимирович; Saldan, Yosyp Romanovych; Prysiazhna, Svitlana Vasylivna; Saldan, Yuliia Yosypivna; Palii, Viktor Hordiovych; Palii, Dmytro Volodymyrovych (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до галузі медицини і може бути використана при проведенні пластичних і реконструктивних операцій на поверхні ока.
 • Барило, Олександр Семенович; Barylo, Oleksandr Semenovych (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до медицини, стосується новітніх технологій лікування гнійних ран, і може бути використана у гнійній щелепно-лицевій хірургії.

Search DSpace


Browse

My Account