Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Особливості статусу вітаміну Д та клінічна характеристика у жінок із помірним ожирінням при ґестаційній ендотеліопатії

Show simple item record

dc.contributor.author Коньков, Д. Г. uk
dc.contributor.author Булавенко, О. В. uk
dc.contributor.author Боднарчук, О. В. uk
dc.contributor.author Клімас, Л. А. uk
dc.contributor.author Konkov, D. G. en
dc.contributor.author Bulavenko, O. V. en
dc.contributor.author Bodnarchuk, O. V. en
dc.contributor.author Klimas, L. A. en
dc.date.accessioned 2022-07-01T07:17:31Z
dc.date.available 2022-07-01T07:17:31Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Особливості статусу вітаміну Д та клінічна характеристика у жінок із помірним ожирінням при ґестаційній ендотеліопатії / Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Боднарчук О. В., Клімас Л. А. // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2022. - Т. 26, № 2. - С. 239-247. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-7883
dc.identifier.other 2522-9354
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5686
dc.description.abstract Ожиріння у матері пов’язане з перинатальними ускладненнями та підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань у немовляти пізніше в житті. Метою цього дослідження було оцінити рівень 25(ОН)D у сироватці матері та основні клінічні дані при вагітності з помірним ожирінням за наявності чи відсутності супутніх захворювань та порівняти результати зі здоровими контролями. Відповідно до мети нашого клінічного дослідження на першому етапі ми провели проспективний аналіз соціального, соматичного, гінекологічного та акушерського анамнезу жінок із ожирінням та зниженим вмістом вітаміну D у сироватці крові. Основну групу склали 75 вагітних. Пацієнтки з помірним ожирінням ступеня (ІМТ = 30 - 34,99 кг/м2), вмістом 25 (OH) D у сироватці крові <32 нг/мл, проте > 16 нг/мл та ґестаційною ендотеліопатією . До контрольної групи увійшли 26 практично здорових вагітних з фізіологічним перебігом ґестації з нормативним показником вітаміну Д у сироватці крові. 85,3% жінок з помірним ожирінням мали сироваткову недостатність (66,7%) та дефіцит вітаміну Д (18,6%). Помірне ожиріння та недостатність/дефіцит вітаміну D були статистично імовірно пов’язані з проблемами матеріального забезпечення (р = 0,031); незбалансоване харчування (р = 0,03); гіподинамія (р = 0,001); стресові умови праці (р = 0,0045) та паління (р = 0,0045). Жінки з ожирінням та низьким статусом вітаміну Д мали підвищений ризик серцево-судинних захворювань (p = 0,029) і шлунково-кишкових захворювань (p = 0,006). У жінок із дисбалансом вітаміну Д та помірним ожирінням була значно менша тривалість як менструального циклу (p = 0,02), так і тривалості менструації та крововтрати під час менструації (p = 0,004 та p = 0,02). У пацієнток із ожирінням та зниженим рівнем 25 (OH) D у сироватці крові спостерігалося збільшення кількості випадків обтяженого гінекологічного анамнезу (p = 0,0001), зокрема випадків СПКЯ (p = 0,03); частота викиднів (р = 0,042) та антенатальних ускладнень в цілому (р = 0,0012). Подальші дослідження дозволять оцінити клінічну ефективність прийому індивідуальних доз вітаміну Д (залежно від статусу) у вагітних з ожирінням для запобігання розвитку перинатальної патології. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject вагітність uk_UA
dc.subject ожиріння uk_UA
dc.subject ґестаційна ендотеліопатія uk_UA
dc.subject вітаміну Д статус uk_UA
dc.subject перинатальна патологія uk_UA
dc.subject клінічна характеристика uk_UA
dc.subject pregnancy en
dc.subject obesity en
dc.subject gestational endotheliopathy en
dc.subject serum vitamin D status en
dc.subject perinatal pathology en
dc.subject clinical characteristic en
dc.title Особливості статусу вітаміну Д та клінічна характеристика у жінок із помірним ожирінням при ґестаційній ендотеліопатії uk_UA
dc.title.alternative The peculiarities of vitamin D status and clinical characteristic in women with moderate obesity in gestational endotheliopathy en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics