Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Особливості персоналізованого підходу до лікування кардіо-васкулярної патології під час вагітності

Show simple item record

dc.contributor.author Коньков, Д. Г. uk
dc.contributor.author Булавенко, О. В. uk
dc.contributor.author Адамчук, Н. В. uk
dc.contributor.author Косьяненко, С. М. uk
dc.contributor.author Дан, Н. В. uk
dc.contributor.author Рекун, Т. О. uk
dc.contributor.author Клімас, Л. А. uk
dc.contributor.author Konkov, D. G. en
dc.contributor.author Bulavenko, O. V. en
dc.contributor.author Adamchuk, N. V. en
dc.contributor.author Kosianenko, S. М. en
dc.contributor.author Dan, N. V. en
dc.contributor.author Rekun, T. O. en
dc.contributor.author Klimas, L. A. en
dc.date.accessioned 2021-11-29T15:45:24Z
dc.date.available 2021-11-29T15:45:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Особливості персоналізованого підходу до лікування кардіо-васкулярної патології під час вагітності / Д. Г. Коньков, О. В. Булавенко, Н. В. Адамчук [та ін.] // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2021. - Т. 25, № 3. - С. 498-509. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-7883
dc.identifier.issn 2522-9354
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5481
dc.description.abstract До випадків кардіоваскулярної патології під час вагітності відносять гіпертензивні розлади, гіперхолестеринемію, інфаркт міокарда, кардіоміопатії, аритмії, захворювання клапанів, тромбоемболічні захворювання, захворюванняаорти та цереброваскулярна патологія. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності від вагітності усвіті. Зростання материнського віку та коморбідні захворювання сприяють підвищенню рівня материнської смертності. При пошуку літератури нами були застосовані системи Medline від PubMed (2011 рік). Пошук був адаптований для Embase(2015-2021) та Scopus (2017-2021). Критеріями включення були такі: вплив захворювань кардіо-васкулярної системи навагітність; вплив вагітності на перебіг серцево-судинних захворювань; особливості діагностики та профілактики жінокіз ССЗ на етапі преконцепції та під час вагітності; безпека використання препаратів для лікування кардіо-васкулярноїпатології під час вагітності; вибір препаратів для попередження виникнення перинатальної патології у жінок із ССЗ; особливості антенатального спостереження при ССЗ. Критерії виключення: посилання до 2011 року (більше 10 років); неанглійська мова; всі методи, які не були безпосередньо пов'язані із патологією кардіо-васкулярної системи під час вагітності; супутні захворювання, що можуть призводити до обтяження перебігу вагітності; дослідження на тваринах. Урезультаті виявили 76 досліджень, які підлягали остаточному включенню до систематичного огляду. Аналіз виявленихлітературних джерел показав, що преконцепційна репродуктивна стратегія, що має розроблятись багатопрофільноюкардіо-акушерською групою фахівців, стає важливою для жінок із анамнестичними захворюваннями серцево-судинної системи (ССС) або для тих, хто має в анамнезі сімейну прееклампсію. Кардіоакушерство стало важливою багатопрофільноюгалуззю, яка вимагає командного підходу до оптимізації клінічного менеджменту серцево-судинних захворювань під часвагітності. Своєчасне залучення кардіо-акушерської групи має вирішальне значення для запобігання материнської захворюваності та смертності протягом вагітності та 1 року після пологів. Загальне розуміння важливості впливу серцево-судинних захворювань на перебіг вагітності та впливу вагітності на наявну патологію ССС має бути базовою областю знань для медичних спеціалістів сімейної медицини, кардіологів та акушер-гінекологів. Наведений науково-клінічний огляд джерел доказової медицини містить певні особливості предикторної діагностики, профілактики та лікування маніфестованих форм серцево-судинних захворювань під час вагітності. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject вагітність uk_UA
dc.subject антитромботичні препарати uk_UA
dc.subject антигіпертензивні препарати uk_UA
dc.subject серцева недостатність uk_UA
dc.subject гестаційна ендотеліопатія uk_UA
dc.subject лікування uk_UA
dc.subject кардіо-васкулярна патологія uk_UA
dc.subject pregnancy en
dc.subject antithrombotic drugs en
dc.subject antihypertensive drugs en
dc.subject heart failure en
dc.subject gestational endotheliopathy en
dc.subject treatment en
dc.subject cardiovascular pathology en
dc.title Особливості персоналізованого підходу до лікування кардіо-васкулярної патології під час вагітності uk
dc.title.alternative Тhе features of a personalized approach to the treatment of cardiovascular diseases during pregnancy en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics