Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Порівняльна оцінка стану кровотоку плода і стану серцевої системи вагітних з патологією мітрального клапана

Show simple item record

dc.contributor.author Дністрянська, А. П. uk
dc.contributor.author Коноваленко, Ю. uk
dc.contributor.author Годлевська, Н. А. uk
dc.contributor.author Буртяк, Н. Г. uk
dc.contributor.author Байда, Л. С. uk
dc.date.accessioned 2021-05-05T16:32:05Z
dc.date.available 2021-05-05T16:32:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Порівняльна оцінка стану кровотоку плода і стану серцевої системи вагітних з патологією мітрального клапана / А. П. Дністрянська [та ін.] // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2019. - Т. 23, № 4. - С. 645-651. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5243
dc.description.abstract Метою даної роботи є аналіз перебігу вагітності у жінок із мітральною патологією, поставлене завдання виявити доклінічні критерії погіршення стану серцево-судинної патології, які можуть призвести до розвитку ускладнень як вагітності, так і функціонування ССС плода, оцінити ефективність профілактичних заходів. У статті наведено дані аналізу змін ехографічних характеристик стану фетоплацентарного кровотоку у жінок з пролапсом мітрального клапана та недостатністю мітрального клапана, а також стану серцево-судинної системи у цих жінок. Статистичну обробку проводили шляхом підрахунку коефіцієнтів Ст'юдента (+), з використанням програми ПК "Microsoft Excel". Було проведено вивчення доплерографічних показників пуповинного кровотоку плода під час вагітності. Встановлено зв'язок між рівнем компенсації кровотоку у серці матері та патологічними змінами у фетоплацентарному комплексі. В результаті виконаної нами роботи було проведено оцінку поширеності захворюваності. Станом на 2018 рік було встановлено, що із загальної кількості екстрагенітальної патології у вагітних 1676 випадків із захворюваннями ССС; відповідно за 2017 рік - 1699, за 2016 рік - 1925, 2015 - 1857 у області. Із них 331 (2018 рік), 313 (2017 рік), 326 (2016 рік), 306 (2015 рік) мали вади мітрального клапана, включаючи пролапс. Ретроспективна оцінка перебігу вагітності та пологів свідчить про можливість ускладнень перебігу вагітності та пологів. У групі хворих з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану в порівнянні з контрольною групою не виявили суттєвих змін у динаміці показників доплерометричних показників стану серцево-судинної патології, що свідчить про компенсованість серцево-судинної системи на тлі змін клапанного апарату. Разом з тим, виявлена тенденція до зменшення ФВ у жінок з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану на тлі збільшення терміну вагітності, свідчить про порушення адаптації ССС до змін, притаманних вагітності, що провокує гемічні та гемодинамічні зміни в організмі, які стануть причиною ускладнень перебігу вагітності та стану плода. Стан ФПК у жінок з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану погіршується в ІІІ триместрі вагітності, особливо такі показники як співвідношення СО і ДО та ІР. Призначення 40 мг β-блокаторів на термін 2 тижні призвело до покращення ФПК, було безпечним та ефективним. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.publisher Вісник Вінницького національного медичного університету uk_UA
dc.subject ехографія uk_UA
dc.subject доплерографія uk_UA
dc.subject пролапс мітрального клапана uk_UA
dc.subject недостатність мітрального клапана uk_UA
dc.subject эхография uk_UA
dc.subject допплерография uk_UA
dc.subject пролапс митрального клапана uk_UA
dc.subject недостаточность митрального клапана uk_UA
dc.subject ultrasound uk_UA
dc.subject Doppler ultrasound uk_UA
dc.subject mitral valve prolapse uk_UA
dc.subject mitral valve insufficiency uk_UA
dc.title Порівняльна оцінка стану кровотоку плода і стану серцевої системи вагітних з патологією мітрального клапана uk_UA
dc.title.alternative Сравнительная оценка состояния кровотока плода и состояния сердечно-сосудистой системы беременных с патологией митрального клапана uk_UA
dc.title.alternative Comparative assessment of fetal blood flow and cardiac system status of pregnant women with mitral valve pathology uk_UA
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics