Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Якість життя у пацієнтів з анкілозивним спондилітом, зв’язок із перебігом захворювання та наявністю анемічного синдрому

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Звягіна, О. В.
dc.contributor.author Shevchuk, S. V.
dc.contributor.author Zviahina, О. V.
dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Звягина, О. В.
dc.date.accessioned 2021-03-07T21:27:12Z
dc.date.available 2021-03-07T21:27:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Шевчук С. В. Якість життя у пацієнтів з анкілозивним спондилітом, зв’язок із перебігом захворювання та наявністю анемічного синдрому / С. В. Шевчук, О. В. Звягіна // Український ревматологічний журнал. – 2020. – № 1(79). – С. 76-82. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5127
dc.description.abstract Мета: оцінити якість життя (ЯЖ) у пацієнтів з анкілозивним спондилітом (АС) з наявним анемічним синдромом та вплив перебігу захворювання, вікових і статевих чинників у формуванні ЯЖ. Об’єкт і методи. Обстежено 118 хворих на АС, серед яких анемічний синдром виявлено у 28,8% випадків. Середній вік обстежених пацієнтів становив 43,67±0,97 року. Діагноз анемії встановлювали відповідно до рекомендацій BООЗ при зниженні концентрації гемоглобіну нижче 120 г/л. Група контролю включала 26 практично здорових осіб, репрезентативних за віком і статтю. Для оцінки ЯЖ використано опитувальники SF-36 та HAQ. Результати. ЯЖ у хворих на АС на 52,2% нижча порівняно з групою контролю. Заданими аналізу фізичного (31,06±1,06 бала) та психічного (53,34±1,31 бала) компонентів здоров'я у хворих на АС виявлено істотне зниження саме фізичного компонента. Хворі на АС з наявним анемічним синдромом мали достовірно нижчі показники ЯЖ за даними SF-36 та HAQ, а саме: на 41,7% вищі показники за даними HAQ, на 25,9% – нижчі SF-36 PSH та на 14,9% – SF-36 MSH. ЯЖ за результатами SF-36 не має зв’язку з віком, тривалістю захворювання та формою АС, однак асоціюється з активністю запального процесу BASDAI та ASDAS. Анемія хронічного захворювання (АХЗ) та АХЗ з дефіцитом заліза характеризуються нижчими показники ЯЖ, ніж залізодефіцитна анемія (ЗДА). Так, у пацієнтів з АХЗ відзначали найвищі середні показники за даними HAQ (1,59±0,16 бала), з АХЗ з дефіцитом заліза – проміжні (1,50±0,18 бала), у хворих із ЗДА – найнижчі (1,44±0,16 бала). Аналіз отриманих нами результатів свідчить, що ЯЖ у хворих на АС нижча, ніж в цілому у популяції. Наявність анемічного синдрому обтяжує перебіг основного захворювання та знижує показники ЯЖ. Зроблений висновок, що анемія суттєво погіршує показники ЯЖ у хворих на АС. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject спондиліт анкілозивний uk_UA
dc.subject синдром анемічний uk_UA
dc.subject якість життя uk_UA
dc.subject SF-36 uk_UA
dc.subject НАQ uk_UA
dc.title Якість життя у пацієнтів з анкілозивним спондилітом, зв’язок із перебігом захворювання та наявністю анемічного синдрому uk_UA
dc.title.alternative Quality of life in patients with ankylosing spondylitis, relationship to the course of the disease and the existing of anemic syndrome uk_UA
dc.title.alternative Качество жизни у пациентов с анкилозирующим спондилитом, связь с течением заболевания и наличием анемического синдрома uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics