Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Добова варіабельність рівня інтерлейкіну-1β у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, асоційований з фіброміалгією

Show simple item record

dc.contributor.author Перебетюк, Л. С.
dc.contributor.author Мороз, Л. В.
dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Сегеда, Ю. С.
dc.contributor.author Штатько, О. І.
dc.contributor.author Perebetyuk, L. S.
dc.contributor.author Moroz, L. V.
dc.contributor.author Shevchuk, S. V.
dc.contributor.author Segeda, Y. S.
dc.contributor.author Shtatko, O. E.
dc.date.accessioned 2021-03-07T21:05:14Z
dc.date.available 2021-03-07T21:05:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Добова варіабельність рівня інтерлейкіну-1β у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, асоційований з фіброміалгією / Л. С. Перебетюк, Л. В. Мороз, С. В. Шевчук [та ін.] // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – Т. 23, №4. – С. 616-620. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5126
dc.description.abstract Порушення регуляції циркадних ритмів вважають чинником розвитку суглобових захворювань. У хворих на ревматоїдний артрит (РА) розлади нейрогуморальної регуляції циркадних ритмів є чинником підвищеної продукції прозапальних цитокінів в суглобових тканинах. У 30% хворих на РА виявляється супутня фіброміалгія (ФМ), за якої можуть поглиблюватись розлади циркадної регуляції. Циркадні особливості продукції медіаторів болю та запалення у хворих на РА за коморбідної фіброміалгії (ФМ) не з'ясовані. Метою роботи було дослідити добову варіабельність рівня інтерлейкіну-1β в сироватці крові у хворих на РА залежно від коморбідності з ФМ. Обстежено 49 хворих на ревматоїдний артрит (РА) (100% жінки) віком 46,8 (39-53) років, з помірною та високою активністю захворювання (DAS28>3,2), з них 21 (42,9%) хворих з супутньою фіброміалігєю (ФМ). Встановлено, що у хворих на РА реєструються циркадні коливання рівня ІЛ-1β у плазмі крові. Рівні ІЛ-1β вранці є вищими (в 1,2-1,3 рази), ніж ввечері. За наявності коморбідної ФМ у хворих на РА реєструється більш значне підвищення вечірнього та середньодобового рівня ІЛ-1β (в 1,3-1,6 рази), ніж у хворих на РА без ФМ. Добові коливання рівня ІЛ-1β корелюють з активністю РА та шкалою фіброміалгічності. Таким чином, у хворих на РА виявляються розлади циркадної продукції прозапального ІЛ-1β, які поглиблюються за умов ФМ. Підвищення вечірньої продукції ІЛ-1β корелює з індексом поширеності болю у хворих на РА з ФМ. Таким чином, розлади циркадної продукції ІЛ-1β у хворих на РА можуть бути інтегровані в механізми центральної сенситизації та розвиток ФМ. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject ревматоїдний артрит uk_UA
dc.subject фіброміалгія uk_UA
dc.subject ритми циркадні uk_UA
dc.subject інтерлейкін-1β uk_UA
dc.subject цитокіни прозапальні uk_UA
dc.title Добова варіабельність рівня інтерлейкіну-1β у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, асоційований з фіброміалгією uk_UA
dc.title.alternative Daily interleukin-1β variability in women with rheumatoid arthritis associated with fibromyalgia uk_UA
dc.title.alternative Суточная вариабельность уровня интерлейкина-1β у женщин, больных ревматоидным артритом, ассоциированным с фибромиалгией uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics