Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Анемія у хворих на анкілозивний спондиліт, особливості гемопоезу та ферокінетики залежно від її патогенетичного типу

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Звягіна, О. В.
dc.contributor.author Shevchuk, S. V.
dc.contributor.author Zviahina, O. V.
dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Звягина, О. В.
dc.date.accessioned 2021-03-07T20:32:31Z
dc.date.available 2021-03-07T20:32:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Шевчук С. В. Анемія у хворих на анкілозивний спондиліт, особливості гемопоезу та ферокінетики залежно від її патогенетичного типу / С. В. Шевчук, О. В. Звягіна // Український ревматологічний журнал. – 2019. – № 4(78). – С. 43-47. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5125
dc.description.abstract Мета. Вивчити частоту та спектр анемії у хворих на анкілозивний спондиліт (АС), охарактеризувати особливості їх гемопоезу та ферокінетики, а також визначити зв’язок з і статтю, віком і тривалістю захворювання. Об’єкт і методи. Під спостереженням перебували 118 пацієнтів з діагнозом АС відповідно до модифікованих критеріїв Нью-Йорка. Групу контролю становили 26 практично здорових осіб, репрезентативних за віком і статтю. Анемію встановлювали при рівні гемоглобіну нижче 120 г/л. Для оцінки гемопоезу та ферокінетики проводили вимірювання рівня гемоглобіну, еритроцитів, MCV, рівня заліза та феритину в сироватці крові, загальної залізозв’язуючої здатності сироватки кров і (ЗЗЗС), коефіцієнт насичення трансферину та розчинні рецептори трансферину. Результати. Анемія у хворих на АС виявляється у 28,8% випадків, а ще у 10 (11,9%) реєструють латентний дефіцит заліза. Спектр анемії представлений анемією хронічного захворювання (АХЗ) – 44,1%, АХЗ з дефіцитом заліза (29,4%) та залізодефіцитною анемією (ЗДА) – 23,5%. За цитометричною характеристикою ЗДА у 75% пацієнтів мікроцитарна, а АХЗ і АХЗ з дефіцитом заліза – у 86,8 та 70% відповідно – нормоцитарна. Зміни гемопоезу та ферокінетики у хворих на АС із ЗДА характеризувалися найвищими рівнями еритроцитів, ЗЗЗС та розчинних рецепторів трансферину, мікроцитозом та найнижчими рівнями заліза в сироватці крові, коефіцієнта насичення трансферину та феритину. У пацієнтів з АХЗ спостерігалися помірні зміни обміну заліза, пацієнти з АХЗ із супутнім дефіцитом заліза за цими показниками займали проміжні позиції. Висновки. Анемію у хворих на АС виявлено у 28,8% випадків. Анемічний синдром був представлений АХЗ, АХЗ із дефіцитом заліза та ЗДА. ЗДА була переважно мікроцитарного характеру, а АХЗ і АХЗ із дефіцитом заліза – нормоцитарного. Спрямованість змін гемопоезу та ферокінетики у хворих на АС залежить від типу анемії. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject спондиліт анкілозивний uk_UA
dc.subject анемія хронічного захворювання uk_UA
dc.subject анемія залізодефіцитна uk_UA
dc.subject гемопоез uk_UA
dc.subject ферокінетика uk_UA
dc.title Анемія у хворих на анкілозивний спондиліт, особливості гемопоезу та ферокінетики залежно від її патогенетичного типу uk_UA
dc.title.alternative Anemia in patients with ankylosing spondylitis, peculiarities hemopoiesis and ferrokinetics in depending from pathogenetic type uk_UA
dc.title.alternative Анемия у больных анкилозирующим спондилитом, особенности гемопоэза и феррокинетики в зависимости от ее патогенетического типа uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics