Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Поширеність анемії у хворих на анкілозивний спондиліт та особливості гемопоезу і ферокінетики залежно від ступеня анемії

Show simple item record

dc.contributor.author Звягіна, О. В.
dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Шевчук, О. В.
dc.contributor.author Zviahina, O. V.
dc.contributor.author Shevchuk, S. V.
dc.contributor.author Shevchuk, O. V.
dc.contributor.author Звягина, О. В.
dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Шевчук, Е. В.
dc.date.accessioned 2021-03-07T20:19:18Z
dc.date.available 2021-03-07T20:19:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Звягіна О. В. Поширеність анемії у хворих на анкілозивний спондиліт та особливості гемопоезу і ферокінетики залежно від ступеня анемії / О. В. Звягіна, С. В. Шевчук, О. В. Шевчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – Т. 23, №2. – С. 227-233. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5124
dc.description.abstract Анемічний синдром є частим ускладненням анкілозивного спондиліту (АС), погіршує перебіг захворювання та прогноз. Метою даної роботи було встановити частоту анемії, зв'язок з віком, статтю та тривалістю захворювання, а також особливості гемопоезу та ферокінетики у хворих на АС. Було обстежено 118 хворих на АС та 26 осіб контрольної групи. Аналіз даних показав, що анемія була виявлена у 28,8% хворих. У 79,4% анемія мала легкий, а у 20,6% - середній ступінь важкості. У 68,8% жінок та у 22,5% чоловіків було встановлено анемічний синдром. У 52,9% хворих з тривалістю захворювання до 5 років мала місце анемія. За цитометричними показниками у 55,9% вона є нормоцитарною, у 26,5% - мікроцитарною і лише у 17,6% - макроцитарною. У хворих з середнім ступенем важкості анемії були вірогідно нижчі, порівняно з легким ступенем, показники заліза, коефіцієнт насичення трансферну та феритину, а рівні ЗЗЗС та sTfR були вищими. Отже, серед хворих на АС анемія виявляється у 28,8% хворих переважно легкого ступеню. Анемія частіше діагностується у жінок, ніж у чоловіків. Залежності між віком та виникненням анемії не встановлено. У дебюті захворювання кожен другий пацієнт має анемічний синдром. За цитометричною характеристикою анемія легкого ступеню нормоцитарна, а анемія середнього ступеня - мікроцитарна. Хворі з мікроцитарною анемією мали найнижчий вміст заліза, феритину, КНТ та найвищі рівні ЗЗЗС та sTfR. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject спондиліт анкілозивний uk_UA
dc.subject синдром анемічний uk_UA
dc.subject гемопоез uk_UA
dc.subject ферокінетика uk_UA
dc.subject показники цитометричні uk_UA
dc.title Поширеність анемії у хворих на анкілозивний спондиліт та особливості гемопоезу і ферокінетики залежно від ступеня анемії uk_UA
dc.title.alternative Prevalence of anemiain patients with ankylosing spondylitis and peculiarities of hemopoiesis and ferrokinetics, depending on the degree of anemia uk_UA
dc.title.alternative Распространенность анемии у больных анкилозивным спондилитом и особенности гемопоэза и феррокинетики в зависимости от степени анемии uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics