Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Рівні адипокінів у пацієнтів із ревматоїдним артритом, зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної систем

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Галютіна, О. Ю.
dc.contributor.author Сегеда, Ю. С.
dc.contributor.author Shevchuk, S. V.
dc.contributor.author Galyutina, O. Yu.
dc.contributor.author Segeda, Yu. S.
dc.contributor.author Шевчук, С. В.
dc.contributor.author Галютина, Е. Ю.
dc.contributor.author Сегеда, Ю.С.
dc.date.accessioned 2021-03-07T20:01:14Z
dc.date.available 2021-03-07T20:01:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Шевчук С. В. Рівні адипокінів у пацієнтів із ревматоїдним артритом, зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної систем / С. В. Шевчук, О. Ю. Галютіна, Ю. С. Сегеда // Український ревматологічний журнал. – 2018. – № 2(72). – С. 35-39. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5123
dc.description.abstract Мета дослідження – дослідити концентрацію лептину та адипонектину у пацієнтів із ревматоїдним артритом (РА) та визначити їх зв’язок із перебігом захворювання і субклінічними проявами атеросклеротичного ураження судин. Встановлено, що у хворих на РА має місце дисадипокінемія, зниження рівня адипонектину (на 52%) та зростання лептину (на 40%) порівняно із практично здоровими особами. Рівні адипокінів у сироватці крові асоціюються з віком хворих та порушенням ліпідного обміну і не залежать від статі, тривалості захворювання та індексу маси тіла. Причинами дисадипокінемії у хворих на РА є висока активність (С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлини-а, ОА52а) захворювання. Також рівні адипокінів асоціюються зі структурно-функціональними змінами в судинах у хворих на РА, оскільки серед осіб із низьким рівнем адипонектину та високим лептину потовщення комплексу інтима-медіа загальної сонної артерії, зниження ендотелій-залежної вазодилатації розвивалися частіше, ніж у хворих з нормальним значенням адипокінів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject ревматоїдний артрит uk_UA
dc.subject адипонектин uk_UA
dc.subject лептин uk_UA
dc.subject маркери запалення uk_UA
dc.subject вазодилатація ендотелій-залежна uk_UA
dc.subject комплекс інтима-медіа uk_UA
dc.title Рівні адипокінів у пацієнтів із ревматоїдним артритом, зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної систем uk_UA
dc.title.alternative The adipokine levels in patients with rheumatoid arthritis, its association with the course of the disease and damage of the cardiovascular system uk_UA
dc.title.alternative Уровни адипокинов у пациентов с ревматоидным артритом, связь с течением заболевания и поражениями сердечно-сосудистой системы uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics