Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Ефективність профілактичного застoсування фолієвої кислоти і комплексу з активними фолатами в жінок із генетичним поліморфізмом MTHFR C677T та ембріональними втратами в анамнезі

Show simple item record

dc.contributor.author Ластовецька, О. Б. uk
dc.contributor.author Булавенко, О. В. uk
dc.contributor.author Коньков, Д. Г. uk
dc.contributor.author Буран, В. В. uk
dc.contributor.author Lastovetska, O. B. en
dc.contributor.author Bulavenko, O. V. en
dc.contributor.author Konkov, D. G. en
dc.contributor.author Buran, V. V. en
dc.date.accessioned 2020-07-10T17:38:43Z
dc.date.available 2020-07-10T17:38:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Ефективність профілактичного застoсування фолієвої кислоти і комплексу з активними фолатами в жінок із генетичним поліморфізмом MTHFR C677T та ембріональними втратами в анамнезі / О. Б. Ластовецька, О. В. Булавенко, Д. Г. Коньков, В. В. Буран // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. - № 3 (53). – С. 55-60. uk_UA
dc.identifier.issn 2309-4117
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4601
dc.description.abstract Мета дослідження – оцінити клінічні ефекти використання вітамінного комплексу Фемібіон Наталкер, що містить метафолін, у жінок пізнього репродуктивного віку із генетичним поліморфізмом MTHFR C677T, які мали анамнестичні ембріональні втрати. Матеріали та методи. У дослідження увійшло 100 жінок пізнього репродуктивного віку з генетичним поліморфізмом MTHFR C677T та ембріональними втратами в анамнезі. Пацієнтки основної групи були розділені на дві підгрупи: перша – 45 жінок, які отримували препарати фолієвої кислоти (400 мкг на добу) та друга – 55 пацієнток, які отримували щодоби 1 таблетку вітамінного комплексу з активними фолатами Фемібіон Наталкер. Препарати починали приймати на догравідарному етапі, а закінчували на 28 тижні вагітності. До контрольної групи увійшло 40 практично здорових жінок із фізіологічним перебігом вагітності. Параметри дослідження відображали відомості про особливості перебігу вагітності та пологів. Результати. Після курсу профілактичного застосування вітамінного комплексу Фемібіон Наталкер порівняно із монотерапією фолієвою кислотою достовірно зменшилися випадки ранніх втрат вагітності (р = 0,03), анемії вагітних у І триместрі (р =0,009), прееклампсії (р = 0,014), анемії в ІІ та ІІІ триместрах вагітності (р = 0,001), плацентарної дисфункції (р = 0,0005), зниження рівня плацентарних гормонів (р = 0,014), патології розвитку та локалізації плаценти (р = 0,0499), затримки росту плода (р = 0,0499), передчасного визрівання плаценти (р = 0,02), підсилення пологів (р = 0,015), порушення ранньої неонатальної адаптації (р = 0,03), неонатальної жовтяниці (р = 0,018), післяпологової анемії (р = 0,015). Не було виявлено жодного випадку побічної дії вказаних препаратів на організм матері та дитини. Висновки. Застосування вітамінного комплексу, що містить активний фолат метафолін, жінками пізнього репродуктивного віку з генетичним поліморфізмом MTHFR C677T і ембріональними втратами в анамнезі позитивно впливає на перебіг вагітності, клінічну симптоматику, сприяє зниженню випадків патології плаценти, а також перинатальної патології та порушень ранньої неонатальної адаптації в новонароджених. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject ембріональні втрати uk_UA
dc.subject генетичний поліморфізм MTHFR C677T uk_UA
dc.subject плацентарна дисфункція uk_UA
dc.subject прееклампсія uk_UA
dc.subject фолієва кислота uk_UA
dc.subject embryonic loss en
dc.subject MTHFR C677T genetic polymorphism en
dc.subject placental dysfunction en
dc.subject preeclampsia en
dc.subject folic acid en
dc.title Ефективність профілактичного застoсування фолієвої кислоти і комплексу з активними фолатами в жінок із генетичним поліморфізмом MTHFR C677T та ембріональними втратами в анамнезі uk_UA
dc.title.alternative Effectiveness of the preventive use of folic acid and a complex with active folates in women with MTHFR C677T genetic polymorphism who had a history of embryonic loss en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics