Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Порушення репаративного остеогенезу довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах

Show simple item record

dc.contributor.author Шевчук, В. І.
dc.contributor.author Безсмертний, Ю. О.
dc.date.accessioned 2020-03-24T09:55:37Z
dc.date.available 2020-03-24T09:55:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Порушення репаративного остеогенезу довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах: Методичні рекомендації / уклад.: В. І. Шевчук, Ю. О. Безсмертний. – Вінниця, 2013. – 50 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4530
dc.description.abstract В методичних рекомендаціях висвітлена роль гіпергомоцистеїнемії та асоційованих з нею молекулярно-генетичних (поліморфізм генів метилентетрагідрофолатредуктази С677Т MTHFR, синтази оксиду азоту eNOS Т786С) і метаболічних (атерогенні дисліпідемії, високий рівень медіаторів запалення, дисбаланс в системі оксиду азоту) порушень у формуванні розладів репаративної регенерації кісток. Детально викладені особливості клінічного перебігу, діагностики та прогнозування порушень репаративного остеогенезу, представлені патогенетично обґрунтовані підходи до оперативного лікування та фармакотерапевтичної корекції в залежності від комбінування генетично-детермінованих та набутих факторів ризику судинних ускладнень у хворих зі сповільненою консолідацією кісток та хибними суглобами. uk_UA
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.subject репаративний остеогенез uk_UA
dc.subject довгі кістки кінцівок uk_UA
dc.subject сповільнена консолідація кісток uk_UA
dc.subject хибні суглоби uk_UA
dc.subject судинні ускладнення uk_UA
dc.subject асоційовані стани uk_UA
dc.subject фактори ризику uk_UA
dc.subject гіпергомоцистеїнемія uk_UA
dc.subject поліморфізм генів uk_UA
dc.subject атерогенні дисліпідемії uk_UA
dc.subject медіатори запалення uk_UA
dc.subject оксид азоту uk_UA
dc.subject оперативне лікування uk_UA
dc.subject фармакотерапевтична корекція uk_UA
dc.title Порушення репаративного остеогенезу довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics