Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Комплекс заходів психогігієнічної корекції особливостей особливості ВІЛ - інфікованих чоловіків та оцінка його ефективності

Show simple item record

dc.contributor.author Сергета, І. В. uk
dc.contributor.author Дударенко, О. Б. uk
dc.contributor.author Мостова, О. П. uk
dc.contributor.author Ваколюк, Л. М. uk
dc.contributor.author Лобастова, Т. В. uk
dc.contributor.author Андрійчук, В. М. uk
dc.contributor.author Якубовська, О. М. uk
dc.date.accessioned 2020-01-20T09:19:34Z
dc.date.available 2020-01-20T09:19:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Комплекс заходів психогігієнічної корекції особливостей особливості ВІЛ - інфікованих чоловіків та оцінка його ефективності / І. В. Сергета, О. Б. Дударенко, О. П. Мостова [et all.] // Wiadomości Lekarskie. - 2018. - Т. 71, № 3, Ч 1. - Р. 518-524. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4288
dc.description.abstract Крім адекватної діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих осіб, особливого значення, набувають розробка, наукове обґрунтування та запровадження психогігієнічних заходів, спрямованих на корекцію процесів формування особливостей особистості та покращання психоемоційного стану ВІЛ-інфікованих осіб. Мета: Метою наукового дослідження було визначення найбільш суттєвих змін з боку показників ситуативної та особистісної тривожності, рівня вираження астенічного стану та депресивних проявів, що реєструвались в умовах запровадження розробленого комплексу заходів психогігієнічної корекції. Матеріали і методи: Для визначення особливостей впливу запропонованого комплексу заходів психогігієнічної корекції та вивчення наслідків його використання було створено 2 групи порівняння: групу контролю та групу втручання. До складу групи втручання були віднесені 30 ВІЛ-інфікованих чоловіків, які використовували у повсякденній діяльності розроблений комплекс заходів психогігієнічної корекції особливостей особистості та покращання психоемоційного стану, до складу групи контролю – відповідно 30 ВІЛ-інфікованих хворих чоловіків, які у повсякденній діяльності не застосовували зазначений комплекс. Діагностика і оцінка тривожності ВІЛ-інфікованих осіб здійснювалась на підставі застосування особистісного опитувальника Спілбергера. Відсутність або наявність у досліджуваних осіб особистісних проявів астенічного стану визначалась за допомогою тестової методики для оцінки астенії, що створена Л.Д. Малковою. З метою визначення ступеня вираження такої характеристики психічних станів людини, як рівень вираження депресивного стану, використовувалась психометрична шкала Цунга для оцінки депресії. Результати: Під час досліджень, було встановлено, що рівень показників ситуативної тривожності серед представників групи втручання, статистично достовірно зменшувався з 51,56±1,69 до 43,36±1,05 (p<0,001). Рівень вираження астенічних проявів достовірно знижувався з 87,23±3,00 балів (p<0,01) на початку періоду спостережень до 77,76±1,54 балів – наприкінці, рівень показників депресивних проявів – з 59,13±1,09 до 55,13±0,79 балів (p<0,01). Висновки: Використання комплексу заходів психогігієнічної корекції забезпечує появу надзвичайно сприятливих змін з боку таких властивостей особистості, як показники ситуативної тривожності (p<0,001), ступеня вираження астенічного (p<0,01) і депресивного (p<0,01) станів. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Wiadomości Lekarskie pl
dc.subject ВІЛ-інфіковані uk
dc.subject особливості особистості uk
dc.subject психогігієнічна корекція uk
dc.title Комплекс заходів психогігієнічної корекції особливостей особливості ВІЛ - інфікованих чоловіків та оцінка його ефективності uk
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics