Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Імітаційні методи формування економічної компетентності в майбутніх магістрів медицини

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marchuk, I. A.
dc.contributor.author Марчук, І. А. uk
dc.contributor.author Марчук, И. А. ru
dc.date.accessioned 2019-10-23T19:50:36Z
dc.date.available 2019-10-23T19:50:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Марчук І. А. Імітаційні методи формування економічної компетентності в майбутніх магістрів медицини / І. А. Марчук // Український педагогічний журнал. - 2019. - № 2. - С. 133-140. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4165
dc.description.abstract У статті охарактеризовані імітаційні методи як ефективні інноваційні методи навчання та особливості використання означених методів з метою формування економічної компетентності у майбутніх магістрів медицини. Використання імітаційних методів дасть можливість упорядкувати знання і факти, удосконалити вміння майбутніх магістрів медицини аналізувати проблеми, вести діалог, дослухатись до співрозмовників, використовувати у своєму мовленні яскраві образи, метафори, наводити переконливі факти, ухвалювати рішення, формувати власну точку зору. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Інститут педагогіки НАПН України uk
dc.subject інноваційне навчання uk
dc.subject імітаційні методи uk
dc.subject стажування з виконанням посадової ролі uk
dc.subject навчальна ситуація uk
dc.subject імітаційний тренінг uk
dc.subject розігрування ролей uk
dc.subject ігрове проектування uk
dc.subject дидактична гра uk
dc.subject магістр медицини uk
dc.subject економічна компетентність uk
dc.subject innovative training en
dc.subject imitation methods en
dc.subject internship with the execution of an official role en
dc.subject educational situation en
dc.subject simulation training en
dc.subject playing roles en
dc.subject game design en
dc.subject didactic game en
dc.subject economic competence en
dc.subject master of medicine en
dc.subject инновационное обучение ru
dc.subject имитационные методы ru
dc.subject стажировка с выполнением должностной роли ru
dc.subject учебная ситуация ru
dc.subject имитационный тренинг ru
dc.subject разыгрывание ролей ru
dc.subject игровое проектирование ru
dc.subject дидактическая игра ru
dc.subject экономическая компетентность ru
dc.subject магистр медицины ru
dc.title Імітаційні методи формування економічної компетентності в майбутніх магістрів медицини uk
dc.title.alternative Имитационные методы формирования экономической компетености будущих магистров медицины ru
dc.title.alternative Imitation methods of forming economic competence in the future masters of medecine en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics