Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Застосування сучасних методів навчання (інтерактивне навчання та самостійна робота студента) при підготовці студентів медичного університету

Show simple item record

dc.contributor.author Вуж, Т. Є. uk
dc.contributor.author Марчук, І. А. uk
dc.date.accessioned 2019-10-23T09:55:04Z
dc.date.available 2019-10-23T09:55:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Вуж Т. Є. Застосування сучасних методів навчання (інтерактивне навчання та самостійна робота студента) при підготовці студентів медичного університету / Т. Є. Вуж, І. А. Марчук // Матеріали XIII наук.-практ. конф. "Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів", 21 берез. 2013 р., Київ / Нац. педаг. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. мед. ун-т укр. асоціації народної медицини. - Київ, 2013. - С. 23-25. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/4145
dc.description.abstract У статті йдеться про застосування сучасних методів навчання студентів-медиків, а саме - інтерактивне навчання та самостійну роботу. Автори розкривають основні аспекти таких форму у навчанні майбутніх лікарів. Також авторами пропонується використання комбінованого методу навчання - інтерактивного, традиційного навчання і самостійної роботи студента для досягнення найкращого результату при засвоєнні матеріалу студентами. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.subject сучасні методи навчання uk
dc.subject інтерактивне навчання uk
dc.subject самостційна робота студентів uk
dc.subject організація навчання в медичних вузах uk
dc.subject підготовка студентів в медичних вузах uk
dc.title Застосування сучасних методів навчання (інтерактивне навчання та самостійна робота студента) при підготовці студентів медичного університету uk
dc.title.alternative Application of modern teaching methods (interactive learning and students` independent work) when preparing students of medical university en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics