Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Застосування тестового контролю рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи Болонського процесу

Show simple item record

dc.contributor.author Вуж, Т. Є. uk
dc.contributor.author Марчук, І. А. uk
dc.contributor.author Коваль, Б. Ф. uk
dc.contributor.author Vuzh, T. Ye. en
dc.contributor.author Marchuk, I. A. en
dc.contributor.author Koval, B. F. en
dc.date.accessioned 2019-06-05T09:03:28Z
dc.date.available 2019-06-05T09:03:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Вуж Т. Є. Застосування тестового контролю рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи Болонського процесу / Т. Є. Вуж, І. А. Марчук, Б. Ф. Коваль // Матеріали всеукр. навч.-наук. конф., присвяч. 55-річчю Тернопіл. держ. мед. ун-ту ім. І. Я. Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації», 26-27 квіт. 2012 р., Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 104-105. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3690
dc.description.abstract У роботі описано застосування тестового контролю рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи. Розглянуто основні аспекти такої форми оцінювання знань. Наведено як позитивні, так і негативні сторони даної системи контролю знань. Запропоновано використання комбінованого методу оцінювання знань студентів медичних закладів освіти - чергування тестів та спілкування викладача зі студентом. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Тернопіль : Укрмедкнига uk
dc.subject Болонська система uk
dc.subject кредитно-модульна система uk
dc.subject тестовий контроль uk
dc.subject навчальний процес uk
dc.subject ВНМУ ім. М. І. Пирогова uk
dc.title Застосування тестового контролю рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи Болонського процесу uk
dc.title.alternative Use of test students’ knowledge within credit-modular system of Bologna process en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics