Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Динаміка артеріального тиску у жінок в перименопаузальному періоді

Show simple item record

dc.contributor.author Чайка, Г. В. uk
dc.contributor.author Дністрянський, В. С. uk
dc.contributor.author Дністрянська, А. П. uk
dc.contributor.author Тарасюк, О. К. uk
dc.contributor.author Байда, Л. С. uk
dc.contributor.author Буртяк, Н. Г. uk
dc.date.accessioned 2019-02-05T15:41:46Z
dc.date.available 2019-02-05T15:41:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Динаміка артеріального тиску у жінок в перименопаузальному періоді / Г. В. Чайка, В. С. Дністрянський, А. П. Дністрянська [та ін.] // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - 2018. - Вип. 2 (42). - С. 208-212. uk_UA
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3322
dc.description.abstract В статті представлені дані про ефективність та безпечність гіпотензивної терапії. Її ефект досліджувався в 78 жінок у віці понад 45 років. Застосування комплексної терапії із застосуванням лазартану протягом 8 тижнів в комплексі гіпотензивної терапії призводило до нормалізації артеріального тиску, суттєво покращувало як систолічну, так і діастолічну функції лівого шлуночку та проявляло цілковиту безпечність. Мета дослідження. Оцінити ефективність та безпечність застосування лазартанів у жінок в перименопаузальному періоді з АГ та серцевою недостатністю. Матеріали і методи. Обстежено 78 жінок у віці 45 років і старших (середній вік 53,8±0,5 років) з наявністю гіпертензії, хронічної серцевої недостатності I-IIА (I-II ФК NYHA).. Комплексна терапія включала тіазидоподібні діуретини, лазартани, метаболітні та гіполіпідемічні препарати, фіто естрогени, седативні засоби. Ефективність терапії оцінювали через два, чотири та вісім тижнів від початку лікування. Критеріями ефективності та безпечності слугували показники АТ, дані ехокардіографії та Холтер-моніторування, лабораторні показники. Результати досліджень та їх обговорення. Після лікування відзначалося нормалізація АТ. Динаміка показників ехо-кардіограми під впливом проводимої терапії засвідчила про вірогідне покращення внутрікардіальної гемодинаміки за рахунок ліквідації процесів ремодуляції. про регрес гіпертрофованого міокарду та покращення діастолічної функції лівого шлуночку в результаті проведеного курсу лікування. Застосування лазартану в комплексі терапії не викликало жодних побічних дій.. Після проведення 3-х місячного комплексу лікування спостерігалась позитивна динаміка у перебігу клімактеричного синдрому. Оцінюючи якість життя, встановили, що рівень «Фізичного функціонування(PF)», що характеризує діапазон посильної фізичної активності виявився достатнім у жінок з патологічним перебігом клімаксу, як до лікування. Висновки. включення в комплекс терапії АГ у жінок в перименопаузальному періоді лазартану сприяє сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому, нормалізації АТ, покращенню внутрікардіальної гемодинаміки, значному зменшенню та ліквідації хронічної серцевої недостатності. Застосування препарату протягом 8 тижнів не змінювало функцію печінки, але виявило нефропротекторну дію. Зміни, викликані застосуванням комплексної терапії, сприяють покращенню таких компонентів як «Соціальне функціонування (SF)» та «Психічне здоров'я (MH)», що в цілому підвищує якість життя. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk_UA
dc.publisher Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України uk_UA
dc.subject лазартан uk_UA
dc.subject гіпертонія uk_UA
dc.subject клімактеричний синдром uk_UA
dc.subject дисфункція uk_UA
dc.subject гіпотензивна терапія uk_UA
dc.subject гипертония ru
dc.subject климактерический синдром ru
dc.subject гипотензивная терапия ru
dc.subject lasatran en
dc.subject hypertension en
dc.subject climacteric syndrome en
dc.subject hypotensive therapy en
dc.title Динаміка артеріального тиску у жінок в перименопаузальному періоді uk_UA
dc.title.alternative Динамика артериального давления у женщин в перименопаузальном периоде ru
dc.title.alternative Dynamics of blood pressure in women in the perimenopauzal period en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics