Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Кореляції основних показників дерматогліфіки із тотальними розмірами тіла у практично здорових міських юнаків та юначок Подільського регіону України

Show simple item record

dc.contributor.author Блажиєвська, Г. Й. uk
dc.contributor.author Прокопенко, С. В. uk
dc.contributor.author Сарафинюк, Л. А. uk
dc.contributor.author Якубовська, Є. Ф. uk
dc.contributor.author Ясько, В. В. uk
dc.contributor.author Беляєв, Е. В. uk
dc.contributor.author Зорич, Д. Б. uk
dc.contributor.author Арашина, О. П. uk
dc.contributor.author Даценко, Г. В. uk
dc.contributor.author Шевчук, Ю. Г. uk
dc.date.accessioned 2018-11-15T10:42:48Z
dc.date.available 2018-11-15T10:42:48Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Кореляції основних показників дерматогліфіки із тотальними розмірами тіла у практично здорових міських юнаків та юначок Подільського регіону України / Г. Й. Блажиєвська, С. В. Прокопенко, Л. А. Сарафинюк [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. - 2005. - № 1, Т. 9. - С. 40-43. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3219
dc.description.abstract Зовнішньою, найбільш доступною для дослідження, відносно стійкою в онтогенезі і генетично-детермінованою характеристикою цілісності організму є морфофенотип конституції. Таким чином, морфофенотип (соматотип, соматичний тип, конституційно-морфологічний тип) є макроморфологічною підсистемою загальної конституцій загалом відображає основні особливості динаміки онтогенезу, метаболізму, загальної реактивності організму і біотипології особистості (темпераментні, енергодинамічні властивості). Параметри дерматогліфіки, будучи генетично детермінованими, вирізняються стабільністю протягом життя, високою груповою (етнічною), статевою відмінністю та індивідуальною мінливістю. Це дозволяє використовувати дерматогліфічне тестування в якості важливого методу виявлення генетичних (спадкових) . Останнім часом дерматогліфічні показники широко використовують в якості маркерів при вивченні мультифакторіальних захворювань.У літературі звертається увага на асоційованість пальцевих візерунків з особливостями статури людини. При ектоморфії частіше зустрічаються прості (петля, дуга), а при ендоморфії скпадні (завиток, петля) візерунки. Мета роботи - дослідити зв'язки між параметрами дерматогліфіки та тотальними розмірами тіла (довжиною, масою і площею поверхні тіла) у практично здорових міських осіб юнацького віку, мешканців Подільського регіону України взагалі та з урахуванням соматотипу. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Вісник Вінницького національного медичного університету uk
dc.subject показники дерматогліфіки uk
dc.subject довжина тіла uk
dc.subject маса тіла uk
dc.subject площа поверхні тіла uk
dc.subject соматотип uk
dc.subject кореляційні зв'язки uk
dc.title Кореляції основних показників дерматогліфіки із тотальними розмірами тіла у практично здорових міських юнаків та юначок Подільського регіону України uk
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics