Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка у юнаків та дівчат різних соматотипів

Show simple item record

dc.contributor.author Гавриленко, О. О. uk
dc.date.accessioned 2018-11-12T11:20:17Z
dc.date.available 2018-11-12T11:20:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Гавриленко О. О. Відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка у юнаків та дівчат різних соматотипів / О. О. Гавриленко // Вісн. морфології. - 2010. - № 1, Т. 16. - С. 179-183. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3206
dc.description.abstract Аналіз літератури показав , що роботи по вивченню загально і приватної конституції (соматотипа і краніотипа) та анатомічних особливостей структур головного мозку нечисленні. При цьому слід зазначити, що ознаки мозкового черепа не включаються в більшість сучасних конституціональних схем, що на думку ряду вчених представляється абсолютно виправданим, оскільки жодна з існуючих типологій не враховує основну функцію мозкового черепу - захист головного мозку від зовнішніх, перш за все механічних, дій. На IX Конгресі міжнародно асоціаці морфологів, що проходив у Бухарі у 2008 р., було відмічено, що до 95% анатомічних досліджень основані на даних мікро- і ультрамікроскопічной анатомії . На погляд учасників Конгресу, макроскопічна анатомія не вичерпала свох можливостей і не втратила в останні десятиріччя дослідницьких пріоритетів. На сьогодні не достатньо вивчені і вимагають перегляду морфологічні показники індивідуальних особливостей і варіантів будови головного мозку в постнатальному періоді онтогенезу. Бурхливий розвиток морфології і фізіології нервової системи відвернув увагу дослідників від питань загально кількісно характеристики мінливості мозку, а це привело до того, що і по теперішній час в більшості керівництв і оглядів наводяться суперечливі та неоднорідні дані про масу, розміри головного мозку і його основних структур. Метою дослідження було встановлення особливостей комп'ютерно-томографічних розмірів мозочка і черв'яка мозочка у здорових міських юнаків та дівчат Поділля різних соматотипів. uk
dc.language.iso uk_UA_ uk
dc.publisher Вісник морфології uk
dc.subject соматотип uk
dc.subject комп’ютерна томографія uk
dc.subject мозочок uk
dc.subject черв'як мозочка uk
dc.subject юнацький вік uk
dc.subject статевий диморфізм uk
dc.title Відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка у юнаків та дівчат різних соматотипів uk
dc.title.alternative Отличия компьютерно-томографических размеров мозжечка у юношей и девушек разных соматотипов ru
dc.title.alternative Difference of computer and tomography sizes of cerebellum youths and girls of different somatotypes en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics