Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Морфометричні параметри структур головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Тихолаз, В. О.
dc.date.accessioned 2018-06-22T09:48:38Z
dc.date.available 2018-06-22T09:48:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Тихолаз В. О. Морфометричні параметри структур головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку / В. О. Тихолаз // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – № 4. - С. 313-317. uk_UA
dc.identifier.other 611.018.8:611.818.013
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/2779
dc.description.abstract В роботі представлені результати дослідження морфометричних параметрів і структури головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку. На препаратах горизонтальних зрізів головного мозку визначені розміри середньомозкового міхура, третього, четвертого шлуночків, розміри базальної та крилоподібної пластинки, ромбічної губи, розміри моста та довгастого мозку. Встановлені закономірності зміни структури та морфометричних параметрів головного мозку в різних ділянках головного кінця нервової трубки. В работе представлены результаты исследования морфометрических параметров и структуры головного мозга у эмбрионов человека 6-7 недель внутриутробного развития. На препаратах горизонтальных срезов головного мозга определены размеры среднемозгового пузыря, третьего, четвертого желудочков, размеры базальной и крыловидной пластинки, ромбической губы, размеры моста и продолговатого мозга. Установлены закономерности изменения структуры и морфометрических параметров головного мозга в различных участках головного конца нервной трубки. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject ембріогенез uk_UA
dc.subject морфометричні параметри uk_UA
dc.subject базальна пластинка uk_UA
dc.subject крилоподібна пластинка uk_UA
dc.subject ромбічна губа uk_UA
dc.subject эмбриогенез uk_UA
dc.subject морфометрические параметры uk_UA
dc.subject базальная пластина uk_UA
dc.subject крыловидная пластинка uk_UA
dc.subject ромбическая губа uk_UA
dc.subject embryogenesis uk_UA
dc.subject morphometric parameters uk_UA
dc.subject basal plate uk_UA
dc.subject alar plate uk_UA
dc.subject rhombic lip uk_UA
dc.title Морфометричні параметри структур головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку uk_UA
dc.title.alternative Морфометрические параметры структур головного мозга эмбриона человека 6-7 недель внутриутробного развития uk_UA
dc.title.alternative Morphometric parameters of the brain structures of human embryos at 6-7 weeks of prenatal development uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics