Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Особливості структурної організації лобової частки кінцевого мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку (анатомо-гістологічне дослідження)

Show simple item record

dc.contributor.author Школьніков, В. С.
dc.contributor.author Стельмащук, П. О.
dc.date.accessioned 2018-06-14T12:27:28Z
dc.date.available 2018-06-14T12:27:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Особливості структурної організації лобової частки кінцевого мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку (анатомо-гістологічне дослідження). / Школьніков В. С., Стельмащук, П. О.. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016 – № 4. - с. 321-325. uk_UA
dc.identifier.other 611.813.11:618.29
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/2713
dc.description.abstract Під час дослідження встановлені макрометричні параметри півкуль головного мозку плодів людини 12-13 тижнів, а також структурна організація, морфометричні параметри структур лобової частки головного мозку та морфологія радіальної глії. Найбільшу товщину має кіркова пластинка усіх структур лобової частки. Проте, найбільшу щільність клітин має вентрикулярна (матрична) зона, що пов’язано з помірним ступенем проліферативної активності нейральних стовбурових клітин (прореагувало 42% клітин). Найменша щільність клітин спостерігалася у проміжній зоні. Експресія віментину у волокнах радільної глії спостерігалася відносно помірною у проміжній зоні та є відносно сильною у вентрикулярній та субвентрикулярній зонах. В ходе исследования установлены макрометрические параметры полушарий головного мозга плодов человека 12-13 недель, а также структурная организация, морфометрические параметры структур лобной доли головного мозга и морфология радиальной глии. Наибольшую толщину имеет корковая пластинка всех структур лобной доли. При этом, наибольшую плотность клеток имеет вентрикулярная (матричная) зона, что связано с умеренной степенью пролиферативной активности нейральных стволовых клеток (прореагировало 42% клеток). Наименьшая плотность клеток наблюдалась в промежуточной зоне. Экспрессия виментина в волокнах радиальной глии наблюдалась относительно умеренной в промежуточной зоне и относительно сильной в вентрикулярной и субвентрикулярной. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject кінцевий мозок uk_UA
dc.subject лобова частка uk_UA
dc.subject морфометричні параметри uk_UA
dc.subject внутрішньоутробний розвиток uk_UA
dc.subject радіальна глія uk_UA
dc.subject конечный мозг uk_UA
dc.subject лобная доля uk_UA
dc.subject морфометрические параметры uk_UA
dc.subject внутриутробное развитие uk_UA
dc.subject радиальная глия uk_UA
dc.title Особливості структурної організації лобової частки кінцевого мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку (анатомо-гістологічне дослідження) uk_UA
dc.title.alternative Особенности структурной организации лобной доли конечного мозга плодов человека 12-13 недель внутриутробного развития (анатомо-гистологическое исследование) uk_UA
dc.title.alternative Features of structural organization of frontal lobe of telencephalon human fetus 12-13 weeks fetal development (anatomical and histological examination) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics