Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Закономірності соматичних та сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі

Show simple item record

dc.contributor.author Гумінський, Ю. Й. uk
dc.date.accessioned 2018-05-12T07:17:24Z
dc.date.available 2018-05-12T07:17:24Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Гумінський Ю. Й. Закономірності соматичних і сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове і томографічне прижиттєве дослідження) : дис. на здобуття вченого ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Гумінський Ю. Й. ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2001. uk
dc.identifier.other 611.2/.6:572.0:572.5/.7:572.511/.512.8
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/2474
dc.description.abstract В роботі розвинyто новий напрямок у визначенні індивідуальної норми, оснований на тім, що у людини зовнішні параметри тіла пропорційно відповідають лінійним розмірам, об'ємам паренхіматозних органів черевної порожнини, тому об'єктивне вивчення показників внутрішніх органів необхідно проводити в комплексі із соматичними розмірами. Це дає можливість визначення відносних індивідуальних показників норми, з невеликим діапазоном відхилення (3-6 %). Створено принципово новий метод моделювання індивідуальних параметрів (лінійні розміри, об'єми та денситометричні показники) та індивідуальні моделі паренхіматозних органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки) в нормі з прогностичністю до 85-95%. В роботі показано, що сомато-вісцеральні зв'язки в зрілому віці сильніше виражені у жінок порівняно з чоловіками. В роботі показано, що тільки в зрілому віці остаточно формуються габаритні пропорційні форми тулуба і кінцівок. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject соматометрія uk
dc.subject ультразвук uk
dc.subject рентгентомографія uk
dc.subject печінка uk
dc.subject селезінка uk
dc.subject підшлункова залоза uk
dc.subject нирки uk
dc.subject сомато-вісцеральні пропорції uk
dc.subject anthropometry en
dc.subject ultrasound en
dc.subject CT-tomography en
dc.subject liver en
dc.subject pancreas en
dc.subject spleen en
dc.subject kidneys en
dc.subject somatovisceral relations en
dc.title Закономірності соматичних та сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі uk
dc.title.alternative Закономерности соматических и сомато-висцераль-ных пропорций организма человека в норме (антропометрическое, ультразвуковое и томографическое прижизненное исследование) ru
dc.title.alternative The regularities of somatic and somato-visceral proportions of human organism in norm (anthropometric, ultrasound and computed tomography inter vivos research) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics