Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії

Show simple item record

dc.contributor.author Коньков, Д. Г. uk
dc.contributor.author Булавенко, О. В. uk
dc.contributor.author Таран, О. А. uk
dc.contributor.author Konkov, D. G. en
dc.contributor.author Bulavenko, O. V. en
dc.contributor.author Taran, O. A. en
dc.date.accessioned 2018-03-03T12:03:35Z
dc.date.available 2018-03-03T12:03:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Коньков Д. Г. Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії / Д. Г. Коньков, О. В. Булавенко, О. А. Таран // Перинатологія і педіатрія. - 2017. - № 4. - С. 70-77. uk
dc.identifier.issn 1992-5891
dc.identifier.issn 1992-4613
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/2101
dc.description.abstract Мета – триместрова позозалежна оцінка вазотонічної функції ендотелію як важливого предикторного маркеру розвитку прееклампсії. У проспективному досліджені щодо предикторної значимості ендотелій-залежної вазодилятації приймало участь 115 вагітних з гестаційною ендотеліопатією (ГЕ). Досліджувалась триместрова позо-залежна (лежачи-стоячи) вазотонічна функціональність ендотелію. Зміни реакції судин на оклюзійну пробу (ЕЗВД), з врахуванням положення вагітної (лежачи-стоячи) свідчили про триместру спрямованість адекватного гемодинамічного забезпечення вагітності при фізіологічному перебігу гестаційного процесу. Показники ЕЗВД при донозологічній формі ендотеліальної дисфункції у вагітних вказували на компенсаторно-адаптивні зміни ендотелій-залежної складової судинного тонусу, особливо виразна динаміка спостерігалась у ІІІ триместрі. У вагітних із маніфестованим перебігом ГЕ, визначались критичні порушення вазорегулюючої функції ендотелію в І та ІІІ триместрах. Зниження показників ЕЗВД нижче 10%, наприкінці першого триместру, є надійним маркером для прогнозування прееклампсії. У жінок з клінічною маніфестацією ГЕ у І та ІІІ триместрах вагітності визначались критичні порушення вазорегулюючої функції ендотелію, тоді, як при донозологічній формі ГЕ, показники ЕЗВД, вказували на компенсаторно-адаптивні зміни ендотелій-залежної складової судинного тонусу. Оцінка функціонального стану ендотелію за допомогою ЕЗВД, з урахуванням антропофізіологічного підходу, є адекватним неінвазивним методом оцінки характеру ендотеліальної функції у вагітних та може використовуватися як ранній тест для адекватної корекції порушень механізмів регуляції судинного тонусу з метою профілактики розвитку можливої перинатальної патології. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject прееклампсія uk
dc.subject ендотеліальна дисфункція uk
dc.subject гестаційна ендотеліопатія uk
dc.subject вазодилятація ендотелій-залежна uk
dc.subject мікроальбумінурія uk
dc.subject преэклампсия ru
dc.subject эндотелиальная дисфункция ru
dc.subject эндотелиопатия гестационная ru
dc.subject вазодилятация эндотелий-зависимая ru
dc.subject микроальбуминурия ru
dc.subject preeclampsia en
dc.subject endothelial dysfunction en
dc.subject gestational endotheliopathy en
dc.subject endothelium!dependent vasodilation en
dc.subject microalbuminuria en
dc.title Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії uk
dc.title.alternative Особенности триместровой динамики вазотонической регуляции при гестационной эндотелиопатии ru
dc.title.alternative Features of the trimesteral dynamics of vasotonic regulation in gestational endotheliopathy en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics