Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Вплив «Велесової книги» на ідеологію різних течій українського рідновірства в країнах Заходу в 1960-1980 роках

Show simple item record

dc.contributor.author Беднарчик, Т. Р. uk
dc.date.accessioned 2018-02-27T11:21:52Z
dc.date.available 2018-02-27T11:21:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Беднарчик Т. Р. Вплив Велесової книги на ідеологію різних течій українського рідновірства в країнах Заходу в 1960–1980 роках / Т. Р. Беднарчик // Актуальні проблеми філософії та соціології : зб. статей. - К., 2015. - C. 17-21. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/2048
dc.description.abstract У статті розглядаються матеріали, які засвідчують, що ідеологія рідновірських конфесійних течій зазначеного періоду була сформована без впливу «Велесової книги». Перші видавці й популяризатори «ВК» не були сповідни-ками рідновір’я. Л. Силенко та інші лідери громад Рідної Віри, які проповідували монотеїстичний культ Дажбога, добре знали «ВК», проте залучали її тексти вибірково, як додаткові або другорядні аргументи поряд із історичними джерелами. Лише В. Шаян змінив власне віровчення під впливом «ВК» і оголосив головним богом Сварога. Характерно, що в цей самий час він вступив в ідеологічний конфлікт із Л. Силенком, який успішно проповідував віру в Дажбога. Простим віруючим «ВК» подобалася тим, що там позитивно подавалась давня цивілізація, релігія й боги. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Одеська юридична академія uk
dc.subject «Велесова книга» uk
dc.subject рідновірство uk
dc.subject теологія uk
dc.subject Дажбог uk
dc.subject Сварог uk
dc.title Вплив «Велесової книги» на ідеологію різних течій українського рідновірства в країнах Заходу в 1960-1980 роках uk
dc.title.alternative Влияние «Велесовой книги» на идеологию разных течений украинского родноверчества в странах Запада в 1960–1980 годах ru
dc.title.alternative The influence of “The Book of Veles” on ideology of various trends of Ukrainian Native Faith religiosity in Western countries in 1960–1980 en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics