Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Комплексна корекція клінічних проявів перименопаузального періоду у жінок

Show simple item record

dc.contributor.author Дністрянська, А. П. uk
dc.date.accessioned 2017-11-25T19:31:41Z
dc.date.available 2017-11-25T19:31:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Дністрянська А. П. Комплексна корекція клінічних проявів перименопаузального періоду у жінок / А. П. Дністрянська // Здоровье женщины. - 2014. - № 10. - С. 157-162. uk
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/1529
dc.description.abstract Патологічний перебіг клімактеричного періоду супроводжується вазомоторними розладами (припливи жару, пітливість, розлади сну), порушенням стану серцево-судинної системи (варіабельність ритму та артеріального тиску), клінічними ознаками міокардіопатії (біль, відчуття серцебиття, задишка), порушенням ліпідного спектру крові: підвищенням рівня атерогенних фракцій і зниженням рівня антиатерогенних фракцій. Спостерігалося достовірне зниження якості життя за шкалами «Соціальне функціонування (SF)» та «Психічне здоров’я (MH)». Після проведення 3-місячного комплексу лікування із застосуванням Адаптолу спостерігалась позитивна динаміка у перебігу клімактеричного синдрому. Найбільш виражені зміни відбулися в клінічних проявах патологічної менопаузи. Позитивні зміни відбулися і в стані серцево-судинної системи. Холтерівське моніторування дозволило констатувати нормалізацію ритму, відсутність пароксизмальних тахікардій, моніторування артеріального тиску дозволило відзначити позитивну тенденцію у стабілізації артеріального тиску, позитивна динаміка спостерігалась в рівнях ліпідів: зменшився рівень атерогенних фракцій та підвищився рівень антиатерогенних фракцій. Проведене лікування суттєво підвищувало якість життя жінок за всіма досліджуваними показниками. Одночасно з цим терапія із застосуванням Адаптолу не супроводжується розвитком побічних дій і зменшує негативний вплив гіполіпідемічних препаратів на активність печінкових ферментів, що дозволяє ефективно та безпечно застосовувати комплексну терапію. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Здоровье женщины ru
dc.subject клімактеричний синдром uk
dc.subject лікування uk
dc.subject вегетативні порушення uk
dc.subject адаптол uk
dc.subject климактерический синдром ru
dc.subject климакса патологические проявления ru
dc.subject качество жизни ru
dc.subject climacteric syndrome en
dc.subject menopause en
dc.subject vegetative disturbance en
dc.subject adaptol en
dc.title Комплексна корекція клінічних проявів перименопаузального періоду у жінок uk
dc.title.alternative Комплексная коррекция клинических проявлений перименопаузального периода у женщин ru
dc.title.alternative Сomplex correction clinical manifestations perimenopausal period in women en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics